Kdo se stará o děti

Kdo se stará o děti v dětské skupině.


Martina Novotná

- vedoucí dětské skupiny Miniškolky Rolnička

- lektorka aktivity "Zdravý rozvoj dítěte od 1-1,5 roku"

- lektorka aktivity "Hudebně pohybový kroužek pro děti 3 - 6 let"

Vzdělání, kurzy, licence, certifikáty, rekvalifikace a osvědčení

 • pečující osoba v miniškolce od 2012
 • 2012 - Pracovník v sociálních službách - nepedagogická činnost
 • 2012 - Stáž ve Worcesteru v rámci projektu Leonardo - program aktivit v multisenzorickém prostředí - Snoezelen
 • 2013 - Zdravotní gramotnost
 • 2015 – Gender jako součást školní socializace
 • 2016 - Cesty spolu - společně proti šikaně
 • 2017 - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost
 • 2017 - Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
 • 2017 - Absolvování kurzu Respektovat a být respektován - manželé Kopřivovi
 • 2018 - Dětské skupiny včera, dnes a hlavně zítra

LEONA KLEMENTOVÁ

pečující osoba v miniškolce Rolnička, koordinátorka dobrovolníků EVS, lektorka angličtiny pro nejmenší

Vzdělání a kurzy

 • pečující osoba v miniškolce od roku 2009
 • 2012 - 2015 - Koordinátorka projektu Miniškolka Mosty
 • 2014 -STOB - školení "Základy koučování a hubnutí"
 • 2013 - STOB - školení "Využití neurolingvistického programování - principů a technik při snižování nadváhy"
 • 2013 - Zdravotní gramotnost
 • 2012 - projekt Leonardo Mobility - absolvování odborné stáže ve Velké Británii, školení: lektor v multisenzorickém prostředí
 • 2012 - Konference Výživa, potraviny a zdravý životní styl,  dětská obezita, stravování celiatiků
 • 2011 - PhDr. Iva Málková, STOB Praha - Výcvik lektorů v kognitivně behaviorální terapii obezity
 • 2011 - Ing. Radka Burdychová - MutriAcademy, s.r.o., Brno: rekvalifikační kurz Poradce pro výživu
 • 2017 - absolventka bakalářského oboru "Sociální pedagogika" na UTB ve Zlíně
 • 2017 - Absolvování kurzu Respektovat a být respektován - manželé Kopřivovi

SILVIE VITULOVÁ

pečující osoba v miniškolce Rolnička

Vzdělání a kurzy

 • pečující osoba od roku 2015
 • 1995 -  Integrovaná střední škola obor Rodinná škola
 • 2015 – Gender jako součást školní socializace
 • 2016 -  Rekvalifikační kurz - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • 2017 - Absolvování kurzu Respektovat a být respektován -  manželé Kopřivovi

ELIŠKA FŮSKOVÁ

pečující osoba v miniškolce Rolnička

Vzdělání a kurzy

 • pečující osoba od roku 2010-2012                                         
 • (mateřská dovolená)
 • návrat do miškolky v roce 2018
 • 2008  - absolventka Soukromé střední školy pedagogické a sociální, s.r.o. - obor sociální péče a pečovatelská činnost
 • 2011 - Rekvalifikační kurz - Péče o děti ve věku od 3-15 let
 • 2011 - Osvědčení ze stáže v Bridgwateru - program vonočasových aktivit pro děti a mládež a práce ve školách
 • 2018 - Kurz- Pedagogika pro pedagogy volného času vykonávající přímou pedagogickou činnost

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz