Ceník služeb

Ceny služeb v miniškolce Rolnička v centru AKROPOLIS v Uherském Hradišti

Od ledna 2012 jsou zavedeny paušální platby za služby miniškolky Rolnička, které musí být zaplaceny vždy do 15. daného měsíce v kanceláři miniškolky Rolnička nebo  převodem  na bankovní účet Akropolis:
FIO 2501077152/2010, ks 0558, do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno a příjmení dítěte, měsíc a rok dané paušální platby.


Měsíční paušál se nevrací.
Ceník služeb platný od 1.1.2012
Polodenní hlídání:

  • 1 týdně x denní sazba 300 Kč + strava
  • 2 týdně x denní sazba 250 Kč + strava
  • 3 týdně x denní sazba 240 Kč + strava
  • 4 týdně x denní sazba 220 Kč + strava
  • 5 týdně x denní sazba 200 Kč + strava

Celodenní hlídání:

  • 1 týdně x denní sazba 500 Kč + strava
  • 2 týdně x denní sazba 375 Kč + strava
  • 3 týdně x denní sazba 300 Kč + strava
  • 4 týdně x denní sazba 290 Kč + strava
  • 5 týdně x denní sazba 270 Kč + strava

Pokud dítě onemocní, můžete využít náhradní termín / termíny následující týden vždy po domluvě s pečovatelkou a podle kapacity miniškolky. Náhradní dny můžete čerpat v průběhu dvou následujících měsíců.

Stravné:

oběd 35,- Kč
dopolední svačinka 9,- Kč
dvě odpolední svačinky cca 12,- Kč

Platba za stravné se platí vždy do 15. následujícího měsíce v kanceláři miniškolky Rolnička nebo na účet Akropolis:

FIO 2501077152/2010, ks 0558, do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno a příjmení dítěte, měsíc a rok - strava.

Pokud předem víte, že Vaše dítě do miniškolky Rolnička některý den nepřijde, omluvte jej nejlépe telefonicky den předem. Stravné Vám nebudeme účtovat. Pokud však dítě nestihnete omluvit do 7.30 hodin ráno, bude s ním při přípravě stravy počítáno a stravné Vám bohužel budeme muset naúčtovat.


Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | Interní sekce | web: icard.cz