Živé stříbro

Kroužek pro děti s ADHD v Akropolis v Uheském Hradišti.


- výchovně-vzdělávací program pro děti předškolního a mladšího školního věku s poruchou pozornosti (ADD) nebo vývojovou poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) v multisenzorické místnosti Snoezelen.

Forma: individuální nebo skupinové programy (dle dohody)

Cíle programu Živé stříbro:
• Podpora zdravého sebevědomí a sebehodnocení dítěte.
• Zvýšení míry soustředění v rámci oblíbené činnosti nebo zájmu dítěte                                                                            
• Zlepšení komunikačních dovedností dítěte s jeho blízkým okolím (rodina, škola, přátelé).
• Nácvik žádoucího sociálního chování.
• Individuální rozvoj dílčích schopností a dovedností dítěte ve smyslové, mentální, emoční a sociální oblasti.

Postupy a principy, které uplatňujeme:
• Klidný přístup a velká trpělivost při práci.
• Vzájemná spolupráce při činnostech místo zadávání úkolů.
• Podněcování multisenzorického vnímání (zapojení všech smyslů - zrak, sluch, čich, hmat, chuť) a zábavné formy učení s důrazem na praktičnost.
• Dělení činností na krátké časové úseky s prokládáním odpočinku.
• Dramatizace a názorné pohybové předvádění činností.
• Práce v různých polohách - vkleče, vleže na koberci apod., spojení s volnou hrou při které dítě může vybít „přebytečnou" energii.
• Podpora jednotného výchovného a vzdělávacího prostředí, spolupráce s rodinou a školou.
• Časté pochvaly a povzbuzování při práci.
• Rozvoj kladných stránek dítěte, oblastí ve kterých vyniká.

Aktivita probíhá v místnostech snoezelen.

Přihláška nutná, omezená kapacita míst.

Děkujeme a tešíme se na Vás!Děkujeme za podporu:

„Aktivity projektu Spolu a aktivně jsou
podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV."

Město Uherské Hradiště

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny