Kurz kresby a městská architektura v souvislostech

Kurz kreslení a cyklus přednášek - příprava na praktické přijímací zkoušky a studium na výtvarně orientovaných školách

Tuto aktivitu již nenabízíme.

Určen pro zájemce o studium architektonických, výtvarných a stavebních oborů, ale také pro milovníky městské architektury a estetiky z řad veřejnosti.

Lze navštevovat pouze přednášky nebo pouze kurz.

Přednášky povede Ing. arch. Aleš Holý, vedoucí odboru architektiry, plánování a rozvoje Města Uherské Hradiště

Kurz kreslení proběhne pod vedením Mgr.A. Ivana Pecháčka, vyučujícího na Fakultě multimediálních studií UTB Zlín a UMPRUM Uherské Hradiště

Termín: 25. září - 18. prosinec 2015, pátek 1x za 14 dní, přednáška 17.00 - 18.00, kurz kreslení 18.00 - 20.00

KOMU JE KURZ URČEN:
1. Zejména uchazečům o studium na výtvarně orientovaných školách pro přípravu na praktické přijímací zkoušky.
2. Jako zájmový kurz všem dospělým a mládeži z řad široké veřejnosti.


TÉMATA PŘEDNÁŠEK (počet osob není omezen):

1) Architektonické slohy + památky v Uherském Hradišti
    Program regenerace městské památkové zóny

2) Vývoj urbanismu + urbanistický vývoj města Uherské Hradiště,
    Základy územního plánování + územní plán města Uherské Hradiště
 
3) Soudobá moderní architektura + příklady ze Zlínského kraje, Reklama a vizualita
    
4) Stavby pro bydlení, typologie a příklady např. polyfunkční dům v Uherském Hradišti na místě bývalých jatek
    Zadání domácí práce: ideová studie rodinného domu/bytu

5) Pracovní seminář + prezentace a obhajoba studií rodinného domu/bytu
 
6) Prezentace rozvojových projektů v Uherském Hradišti např. Park Rochus, Masarykovo náměstí

7) Prezentace rozvojových projektů v Uherském Hradišti např. Výšina sv. Metoděje, Konverze areálu nemocnice


HLAVNÍ NÁPLŇ KURZU KRESBY (počet účastníků 10 - 15 osob):
Budou zohledněny kreslířské dovednosti a zájmy jednotlivých účastníků a tomu bude odpovídat individuální program. Na kurz doporučujeme přinést domácí práce ke konzultaci.

KRESLENÍ JE ZAMĚŘENO:
- na základní principy kresebné perspektivy
- proporce, vyjádření prostoru, povrchu a struktury materiálů
- modelace objemu v technice kresby uhlem či tužkou
- kresba podle modelu, kresebná zkratka
- zásady konstrukce studijní kresby a skicování objektů, návrhářské volné kresby, reflexi prací...

Předpokladem úspěšného rozvoje dovedností kresby během kurzu je také domácí příprava. Tato možnost je řešena formou individuálních jednotlivých praktických zadání vždy v závěru každého kurzu a lze ji následně konzultovat při  konzultacích.K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny
/

Mediální partner: SMART EMAILING 


Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz