Všeobecné informace

Jak tábor uhradit:

 • platbu proveďte převodem na bankovní účet Akropolis: č.ú. 2501077152/2010  (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte, název tábora a variabilní symbol)
 • platbu za tábor zasílejte  do 20. 5. 2024

Co je zahrnuto v ceně příměstského tábora:

 • teplý oběd, celodenní pitný režim
 • veškeré pomůcky, výtvarný materiál
 • odměny dětem
 • pojištění dítěte  
 • vedení tábora, lektoři

Co je zahrnuto v ceně pobytového tábora:

 • ubytování v chatách – rekreační středisko Vápenky
 • strava je zajištěna 6x denně i s pitným režimem
 • vedení tábora, lektoři
 • veškeré pomůcky, výtvarný materiál
 • odměny dětem
 • pojištění dítěte

Kdy příměstský tábor začíná/končí:

 • nástup dětí vždy v 8. hod ráno v centru Akropolis, Stará Tenice 1343, Uh. Hradiště (pokud není předem dohodnuto jinak)
 • tábor končí nejpozději v 16.30 hodin, kdy si dítě přebírá rodič opět v Akropolis, pokud dítě odchází samo, potřebujeme od rodičů písemný souhlas

Kdy pobytový tábor začíná/končí:

 • nástup dětí na tábor je v neděli 21. 7. v dopoledních hodinách přímo na Vápenkách
 • odjezd je v sobotu 27.7. v dopoledních hodinách (čas bude ještě upřesněn). Rodiče děti na tábor přivezou i odvezou.

Doklady při zahájení tábora:

 • Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte s datem zahájení tábora
 • Kopie potvrzení o zdravotním stavu dítěte – vydá ošetřující lékař (platnost 2 roky)
 • informaci o užívaných lécích a jejich dávkování

Co budou děti potřebovat na příměstský tábor:

 • je nutné, aby každé dítě mělo s sebou podepsanou PET lahev, svačinku na dopoledne a odpoledne. Pitný režim a oběd bude zajištěn
 • přezůvky, batůžek, pláštěnku
 • vhodné oblečení do budovy (pohodlné), oblečení na ven, pokrývku hlavy, opalovací krém, repelent

Co děti nebudou určitě potřebovat:

 • fotoaparáty, cennosti a mobilní telefony ponechte doma, děti odvádí od společné činnosti, Akropolis nenese za cennosti zodpovědnost
 • v případě nutnosti kontaktu rodiče s dítětem nebo naopak bude veškeré vzkazy vyřizovat vedoucí tábora přes svůj mobilní telefon

Co se děje, pokud má dítě na táboře zdravotní problém:

 • táboru se mohou zúčastnit děti, které jsou zdravé. Pokud se v průběhu dne vyskytnou zdravotní problémy, zdravotník tábora kontaktuje rodiče, a ti si dítě převezmou do své péče.

Stornopoplatky:

 • jakmile se dítě z jakýchkoli důvodů nezúčastní, musí si za sebe najít náhradu, nebo zaplatit tyto stornopoplatky:

                  15 až 10 dnů před zahájením 50 % z ceny

                   9 – 3 dny před zahájením 75 % z ceny

                   méně než 3 dny 100 % ceny