Trénink mozku - paměť, pozornost ad.

6-týdenní kurz pro trénink paměti, pozornosti, verbálních dovedností, logického uvažování a prostorové orientace/představivosti.


Kurz je v nabídce jako 6týdenní videokurz ze záznamu https://eydis.cz/clenska-sekce/trenink-kgf/

V případě požadavku prezenčního kurzu nás kontaktujte - Mail: dagmar.mega@akropolis-uh.cz

Zdá se Vám, že je Váš mozek občas v útlumu a potřeboval by znovu nastartovat? Zapomínáte věci, jména, lidi, co jste si dříve bez problému pamatovali?  Jsou Vaše reakce pomalejší?  Trvá Vám déle, než se zorientujete? V obchodě, na ulici i v nenadálé situaci či problému? Hledáte obtížněji vhodná slova a dělá vám stále větší problémy se pohotově vyjádřit? .. Co s tím lze dělat?

Připravili jsme pro Vás 6týdenní videokurz ze záznamu

Přínosy kurzu a tréninku

- zlepšení koncentrace a paměti v běžných i pracovních situacích, delší udržení pozornosti

- lepší zapamatování si rozhovoru či textu, rychlejší výběr podstatných informací

- pružnější reagování na podněty, rychlejší vytváření strategií k řešení problémů

- přesnější analýza problému, zvýšení schopnosti rozložit úkol na jednotlivé kroky

- efektivnější využití slovní zásoby, volba vhodného a přesného výrazu, snadnější formulace myšlenek, lepší argumentační schopnosti

- lepší zvládání stresu a orientace v neočekávaných situacích

- zlepšení orientace v prostoru, na ploše počítače, pracovním stole apod.

Pravidelné skype konzultace zajistí individuální nastavení tréningového programu a podporu motivace pro dokončení celého tréningového bloku, aby efekt byl co nejvyššíPodrobný obsah kurzu si můžete přečíst zde.

Těšíme se na Vás!

V případě dotazů či bližších informací se můžete obrátit na lektorku kurzu: dagmar.mega@akropolis-uh.cz, tel. 605 273 426


K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny