Trénink mozku - paměť, pozornost ad.

12-týdenní kurz pro tréning paměti, pozornosti, verbálních dovedností, logického uvažování a prostorové orientace/představivosti.


Kurz je v nabídce jako 6týdenní videokurz ze záznamu https://eydis.cz/clenska-sekce/trenink-kgf/

V případě požadavku prezenčního kurzu nás kontaktujte - Mail: dagmar.mega@akropolis-uh.cz

Zdá se Vám, že je Váš mozek občas v útlumu a potřeboval by znovu nastartovat? Zapomínáte věci, jména, lidi, co jste si dříve bez problému pamatovali?  Jsou Vaše reakce pomalejší?  Trvá Vám déle, než se zorientujete? V obchodě, na ulici i v nenadálé situaci či problému? Hledáte obtížněji vhodná slova a dělá vám stále větší problémy se pohotově vyjádřit? .. Co s tím lze dělat?

Připravili jsme pro Vás 12-ti týdenní kurz - kombinaci prezenčních školení, skype konzultací a individuálního tréningu s programem Happy Neuron s vedením trenéra.

Přínosy kurzu a tréningu v programu Happy Neuron:

- zlepšení koncentrace a paměti v běžných i pracovních situacích, delší udržení pozornosti

- lepší zapamatování si rozhovoru či textu, rychlejší výběr podstatných informací

- pružnější reagování na podněty, rychlejší vytváření strategií k řešení problémů

- přesnější analýza problému, zvýšení schopnosti rozložit úkol na jednotlivé kroky

- efektivnější využití slovní zásoby, volba vhodného a přesného výrazu, snadnější formulace myšlenek, lepší argumentační schopnosti

- lepší zvládání stresu a orientace v neočekávaných situacích

- zlepšení orientace v prostoru, na ploše počítače, pracovním stole apod.

Pravidelné skype konzultace zajistí individuální nastavení tréningového programu a podporu motivace pro dokončení celého tréningového bloku, aby efekt byl co nejvyšší

Kurz zahrnuje:

- 3 skupinová setkání s výukou

- 10 individuálních skype konzultací á 30 min pro každého účastníka

- on-line tréningový program Happy neuron na 6 měsíců tzn, že i po ukončení kurzu mohou účastníci dále pokračovat ve cvičeních kognitivních funkcí, pracovní listy

- zpracování závěrečné zprávy pro každého účastníka se zaznamenáním pokroku v jednotlivých kognitivních funkcích – paměť, pozornost, verbální schopnosti, logické uvažování a prostorová orientace

- káva, čaj, voda a drobné občerstvení v průběhu prezenčních kurzů


Co s sebou na kurz?

Pohodlné oblečení i obuv, příp. svačinu. Pitný režim zajistíme. Kurz předpokládá, že každý účastník má možnost alespoň 2x za den cca 10-20 min provádět cvičení na pc či ntb s připojením na internet. Pro Váš komfort Vám pro prezenční školení ntb s programem zapůjčíme, abyste nemuseli nosit do Akropolis svůj vlastní (můžete, pokud chcete)


Doma již budete trénovat na svém NTB či PC. Každý z účastníků dostane jedinečný kód pro přístup do programu Happy Neuron, ve kterém pak bude pracovat během celého kurzu - každý den alespoň 10 - 20 min.


Podrobný obsah kurzu si můžete přečíst zde.

Těšíme se na Vás!

V případě dotazů či bližších informací se můžete obrátit na lektorku kurzu: dagmar.mega@akropolis-uh.cz, tel. 605 273 426


K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz