Sympatizující člen

Dle nového občanského zákoníku Akropolis, o.s. změnilo název  na Akropolis, z.s. a při této formální změně názvu na zapsaný spolek jsme upravili i naše stanovy. Stanovy jsme rozšířili o možnost stát se sympatizujícím členem spolku. A to z důvodu umožnění našim dlouholetým klientům vyjádřit podporu naší spolkové činnosti a větší zapojení do komunitního fungování centra.

Sympatizujícím členem se může stát každý, kdo podporuje činnost spolku.

Sympatizující člen spolek podporuje, ale nemá povinnost aktivně se podílet na jeho chodu. V roce 2023 je členský příspěvek sympatizujícího člena 10,- Kč ročně a tato částka bude odečtena z běžné platby při kurzovném.

Sympatizující členství vzniká projevem souhlasu při přihlášení na první akci spolku v daném kalendářním roce. Zaniká uplynutím kalendářního roku, ve kterém byla podána přihláška (31.12. roku, v němž byla přihláška uskutečněna).

Staňte se sympatizujícím členem a získejte výhodnější ceny aktivit

Do políčka níže zadejte svůj email, pomocí kterého se hlásíte na naše aktivity. Pak už stačí kliknout na tlačíko "Potvrzuji a chci být sympatizujícím členem" a stáváte se sympatizujícím členem pro letošní rok.