Sociálněprávní a pracovněprávní poradna - bezplatné a diskrétní poradenství

Sociálněprávní a pracovněprávní bezplatná poradna

Tuto aktivitu již nenabízíme.
Lektor: Rokytová Lenka

Smyslem a cílem poradny je zpřístupnit bezplatnou radu občanům, kteří potřebují pomoci s řešením různých problémových situací.
Usilujeme o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Poskytneme Vám primární informace, popřípadě odkážeme na odbornou pomoc.

Nevíte si rady se svým pracovněprávním problémem?

Dostali jste se do krizové situace v rodině či s bydlením a nevíte jak dál postupovat?

Chcete si udržet své pracovní místo?

Hledáte uplatnění na trhu práce?

Chcete se naučit sladit svůj čas na práci a pro rodinu?

a další

  • konzultace životopisu, motivačního dopisu a pod.
  • dovednosti k udržení pracovního místa
  • praktické informace: jak napsat životopis, motivační dopis,   výpověď
  • příprava před pracovním pohovorem, zhodnocení průběhu - pohovoru a příprava na následný pohovor v dalším kole výběrového řízení..
  • vysvětlíme Vám, cose skrývá pod pojmy DPP, DPČ,...
  • vztahy na pracovišti
  • sladění pracovního a rodinného života zejména u skupin osob pečujících o děti, závislého člena rodiny či osobu blízkou, které budou muset řešit časový harmonogram, změnu denního režimu, využívání flexibilních forem práce atd.
  • vyhnutí se patologickým jevům souvisejícím s pracovním výkonem - (syndrom vyhoření, workoholismus, lobbing, boxing)

V případě, že Vaše problémy přesáhnou kompetence pracovníka poradny, přesměrujeme Vás cíleně na odborníka, příslušný úřad apod.

Poskytneme Vám BEZPLATNOU, DISKRÉTNÍ, NEZÁVISLOU A NESTRANNOU pomoc a pomůže Vám orientovat se ve své situaci a řešit problém!


Jak nás můžete kontaktovat?

Vyplněním přihlášky níže - my vás pak budeme kontaktovat.


„Aktivity projektu Spolu a aktivně jsou
podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV."

Děkujeme za podporu:


Téma: poradna, poradenství

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny