Jak mohou rodiče uvést děti do sexuální výchovy

seminář pro rodiče v centru Akropolis v Uherském Hradišti

Tuto aktivitu již nenabízíme.


V úterý 27. září 2016 v 16.00 – 18.00 hod. zveme všechny rodiče na besedu Jak mohou rodiče uvést děti do sexuální výchovy
Všechny děti, a to i velmi malé, potřebují pozornou a účelnou sexuální výchovu. Pokud rodiče k tomuto vzdělávání zodpovědně přistupují, připravují tak své děti na nároky života a na nutná rozhodování, s kterými se setkají.

Společně se podíváme na tato témata:


  • Jak a proč s dětmi komunikovat o sexu?
  • Specifika předškolního, školního a adolescentního věku 
  • Pozitivní vnímání těla
  • Ženské cítění vs. chlapské sdílení - co když druhý rodič chybí?
  • Komunikace s rodičem opačného pohlaví
  • Postoje k masturbaci, menstruaci, prvnímu pohlavnímu styku
  • Dítě a sexualita rodičů

Program se bude konat v multisenzorické místnosti Snoezelen.

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny
/

Mediální partner: SMART EMAILING 


Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz