Seberozvojová rodičovská skupina

Pravidelné setkávání rodičů s psycholožkou v centru Akropolis

Tuto aktivitu již nenabízíme.

Máte někdy pocit, že byste jako rodiče chtěli jednat lépe?

Chtěli byste mít prostor sdílet své rodičovské zkušenosti, trápení i to, co se daří?

Potřebovali byste pomoci na své rodičovské cestě?

Chcete se podívat na to, co vás vaše rodičovství má naučit?


Zapojte se tedy do nově otvírané rodičovské skupiny.

Budeme se zde věnovat:

  • Naslouchání a podpoře (Na co chci znát odpověď? Jaké máme obtíže?)
  • Porozumění sobě (Jak se mé zkušenosti promítají do rodičovství?)
  • Porozumění dětem (Proč se mé dítě chová tak, jak se chová?)
  • Podpoře ke změně (Jaké jsou možnosti změny?)

 

V průběhu roku 2020 se uskuteční 12 setkání (1 setkání trvá 90 min). Jedná se o uzavřenou rodičovskou skupinu, tudíž nebude možné se přidávat v průběhu roku. Setkání na sebe budou navazovat, proto je dobré absolvovat je jako celek.

 

Termíny na první pololetí roku 2020:  5.2., 26.2., 25.3., 22.4., 13.5., 10.6., 8.7., 26.8.

Čas: 17:00 - 18:30


K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny
/

Mediální partner: SMART EMAILING 


Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz