Rozpis kurzu "Tréning mozku - paměť a pozornost"

Obsah 12-ti týdenního kurzu Tréning mozku


Tréning paměti a pozornosti

aneb „Happy neuron“ pro efektivnější fungování mozku


12 týdenní kurz

v současné době pouze v individuální formě

harmonogram:

1. týden: úvodní setkání 2 hod

  • jak funguje mozek, mozková centra, smyslové vnímání, vyšší funkce mozkové..

  • teorie a cvičení ke kognitivním funkcím:

   • paměť – druhy paměti, krátkodobá/ dlouhodobá/ pracovní, zraková/ sluchová ad.

   • pozornost – záměrná/ bezděčná, selektivní/rozptýlená, délka pozornosti, intenzita a rozsah ad.

   • verbální dovednosti – produkce a porozumění

   • logické uvažování – analýza/syntéza, dedukce

   • prostorová orientace – představivost, 2D, 3D

  • negativní vlivy na fungování mozku, důsledky deficitů v jednotlivých oblastech

  • jak efektivně trénovat

  • práce s programem pro tréning mozku „Happy neuron“

  • rozpis konzultací k tréningu, diskuze a závěr

2. - 4. týden: pravidelný každodenní tréning v programu Happy neuron, každý týden 30 min. skype konzultace s trenérem, nastavení osobního plánu

5. týden: individuální motivační setkání 2 hod

  • zhodnocen dosavadního průběhu tréningu

  • výzvy a brzdy při cvičení, tipy, jak je překonat

  • ukázky praktických cvičení obohacující program Happy neuron, využití smyslového vnímání

  • tipy k úpravám tréningového prostředí

  • důležitost relaxace a redukce stresu pro efektivní fungování mozku

  • dotazy a diskuze, závěr

6.- 11. týden: pravidelný každodenní tréning v programu Happy neuron, každý týden 30 min. skype konzultace s trenérem, nastavení osobního plánu

12. týden: - zpracování konceptu závěrečných zpráv

  • individuální konzultace a zpětná vazba každého účastníka – skype pohovor 30 min

12. týden: závěrečné individuální setkání 2hod

  • zhodnocení tréningu – přínosy pro pracovní a osobní život

  • sdílení zkušeností

  • motivace k pokračování i po ukončení konzultací

  • tipy k dalším možnostem tréningu – programy a cvičení

  • tipy k úpravám pracovního prostředí

  • dotazy a diskuze, závěr

finalizace závěrečných zpráv – sumarizace pokroků v jednotlivých kognitivních funkcích


Bližší informace a domluva termínů u lektorky - Dagmar Mega dagmar.mega@akropolis-uh.cz

tel 605 273 426

Cena individuálního programu je 6.900,- Kč

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny