Rozpis kurzu "Tréning mozku - paměť a pozornost"

Obsah 12-ti týdenního kurzu Tréning mozku


Tréning paměti a pozornosti

aneb „Happy neuron“ pro efektivnější fungování mozku


12 týdenní kurz

skupina 5-10 osob

harmonogram:

1. týden: 12.11. 2016 Akropolis- jednodenní úvodní školení 8:30 – 15:30

  • jak funguje mozek, mozková centra, smyslové vnímání, vyšší funkce mozkové..

  • teorie a cvičení ke kognitivním funkcím:

   • paměť – druhy paměti, krátkodobá/ dlouhodobá/ pracovní, zraková/ sluchová ad.

   • pozornost – záměrná/ bezděčná, selektivní/rozptýlená, délka pozornosti, intenzita a rozsah ad.

   • verbální dovednosti – produkce a porozumění

   • logické uvažování – analýza/syntéza, dedukce

   • prostorová orientace – představivost, 2D, 3D

  • negativní vlivy na fungování mozku, důsledky deficitů v jednotlivých oblastech

  • jak efektivně trénovat

  • práce s programem pro tréning mozku „Happy neuron“

  • rozpis konzultací k tréningu, diskuze a závěr

2. - 4. týden: pravidelný každodenní tréning v programu Happy neuron, každý týden 30 min. skype konzultace s trenérem, nastavení osobního plánu

5. týden: 10.12. 2016 Akropolis - půldenní motivační setkání 8:30 – 12:30

  • zhodnocení dosavadního průběhu tréningu

  • výzvy a brzdy při cvičení, tipy, jak je překonat

  • ukázky praktických cvičení obohacující program Happy neuron, využití smyslového vnímání

  • tipy k úpravám tréningového prostředí

  • důležitost relaxace a redukce stresu pro efektivní fungování mozku

  • dotazy a diskuze, závěr

6.- 11. týden: pravidelný každodenní tréning v programu Happy neuron, každý týden 30 min. skype konzultace s trenérem, nastavení osobního plánu

12. týden: - zpracování konceptu závěrečných zpráv

  • individuální konzultace a zpětná vazba každého účastníka – skype pohovor 30 min

12. týden: 4.2.2017 Akropolis závěrečné půldenní setkání 8:30 – 12:30

  • zhodnocení tréningu – přínosy pro pracovní a osobní život

  • sdílení zkušeností

  • motivace k pokračování i po ukončení konzultací

  • tipy k dalším možnostem tréningu – programy a cvičení

  • tipy k úpravám pracovního prostředí

  • dotazy a diskuze, závěr

finalizace závěrečných zpráv – sumarizace pokroků v jednotlivých kognitivních funkcích

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny