Rovné příležitosti žen a mužů

O genderu, rovných přiležitostech žen a mužů, nerovnosti pohlaví, genderových stereotypech.

Tato sekce patří k projektu centra Akropolis

Potřebujeme Genderové brýle?

Zde najdete zajímavé odkazy na další webové stránky, články, obrázky, videa věnující se proglematice genderu, zobrazení žen a můžů v různých rolích apod.

GENDEROVÉ STEREOTYPY V MÉDIÍCH | role ženy

Reklamy urážející ženy (zdroj: Kámoška.cz)

Sexistické prasátečko | 4.ročník souteže
Tato soutěž každoročně upozorňuje na nesmyslné použití ženského těla v reklamě. Fotky těchto reklam jako návrhy zasílají samotní občané - posuďte VY , které reklamy jsou přehnané a na které jsme přehnaně přecitlivělí. ?
Kategorie Ženy pouze jako objekty,V této kategorii vám představujeme reklamy, ve kterých jsou ženy zobrazovány jako dekorativní prvek bez schopnosti vlastního myšlení. Tělo ženy je zde upřednostňováno před jinými projevy ženiny osobnosti. Následkem takové objektivizace mohou být jevy jako narušená osobní identita, popírání vlastní ženskosti, odmítání těla či patologické snahy dostát daným reklamním obrazům (například v podobě poruch příjmu potravy). Tyto reklamy často podporují koncept mýtu krásy a ustálených kulturních představ o tom, jak má žena vypadat a jak se má chovat, pokud jsou ženy neustále vystavovány takovým obrazům, mohou snadno získat dojem, že tak vypadat musí a chtějí. (Autor: Aktuálně.cz) Kategorie Ženy pouze jako části těla | Další projevy sexismu.

zdroje: Aktuálně.cz a Ženská práva.cz

Téma: Otcové na rodičovské dovolené?


10 důvodů proč se starat o děti nejen po pracovní době

1) Jste normální a zodpovědný muž.
Je přirozené chtít mít děti. Postaráním se o ně ukazujete, že přebíráte také svou zodpovědnost.

2) Máte právo zůstat doma. 
Neztratíte svoje zaměstnání pokud jdete na rodičovskou dovolenou.

3) Je to jen dočasné. Brzy se vrátíte.
Čas běží rychle - stejně jako když jste v práci.

4) Nejste nenahraditelný.
Může být dobré být dočasně nahrazen v práci někým jiným s novými nápady.

5) Získáte životní rovnováhu.
Získáte jiný, zdravý přístup k vaší práci. Když máte vyrovnaný pracovní i osobní život, odvádíte lepší práci.

6) Naučíte se lépe zvládat stres.
Když jste s dětmi delší dobu, je někdy těžké se nerozčílit.

7) Zvýšíte si své kompetence - zdarma.
Stanete se lepším posluchačem, lépe porozumíte pohledu jiných lidí, naučíte se více upřednostnit další lidi, zvládnete dělat více věcí najednou.

8) Budete mít více rád svou práci.
Starat se o děti je velmi náročná a namáhavá práce. Poté co si to zažijete, bude vám vaše zaměstnání připadat mnohem jednodušší.

9) Stanete se mistrem improvizace.
Dítě pláče celou noc, no a? Naučíte se dát ze sebe to nejlepší v každé situaci.

10) Stane se z vás nepřekonatelný diplomat. 
Je mnohem těžší zvládnout množství nápadů a názorů malého dítěte než většinu konfliktů v práci.

Převzato a upraveno z projektu „Breaking patterns", 
Dolní Rakousko, Ministerstvo sociálních věcí s podporou Evropské komise.

Rozhovor s Ivanou Kocourkovou

účastnicí kurzů Genderové brýle a úspěšnou žadatelkou o dotované místo

Rozhovor s Monikou Rumíškovou

účastnicí kurzu Genderové brýle

Desatero genderové korektnosti (žába na prameni) :

  1. Vyhýbejme se genderově stereotypnímu uvažování o mužích a o ženách
  2. Nezesměšňujme ženy nebo muže, které/kteří se chovají genderově nestereotypně. 
  3. Neoznačujme jako výjimky ženy/muže, které/kteří působí v méně typických rolích. 
  4. Neospravedlňujme genderové stereotypy pořekadly a příslovími, odkazy na přírodu či na vědecké autority. 
  5. Nehodnoťme rozdílně tentýž projev chování u žen a u mužů. 
  6. Všímejme si, jak je ženské tělo zneužíváno jako zkrášlující a sexuálně stimulující objekt v reklamě, apod. 
  7. Používejme tvary obojího rodu tam, kde mají označovat ženy i muže.
  8. Užívejme ženské tvary názvů profesí, zejména tam, kde se jedná o konkrétní ženu. 
  9. Všímejme si rozmanitosti, která existuje mezi ženami. Všímejme si rozmanitosti, která je mezi muži.
  10. Přemýšlejme, čemu se smějeme. 

Rozhovory na facebooku 

centra Akropolis s účastnicemi kurzů projektu Genderové brýle:

Genderové streotypy - český videospot: Ukázka z hraného instruktážního filmu o genderových stereotypech při výběru povolání žáků posledních ročníků ZŠ. Režie: Vojtěch Kopecký

Po škole

Komiks organizace Gender studies:

Komiks MATY

Spot organizace Gender studies:

Nenechte se diskriminovat

Genderové role - muž a žena:

Gender roles

Rozhovory s dětmi:

Interviews with kids

Zobrazení genderových rolí v médiích:

Media´s portrayal of gender roles

Genderové role v Disneyho pohádkách:

Gender roles in Disney

Genderové stereotypy v reklamách:

Gender stereotypes in adverts

Organizace, spolky, společnosti apod. zabývající se genderem.

Genderové informační centrum NORA: www.gendernora.cz
Gender studies: www.genderstudies.cz
Gender & Sociologie ( Sociologický ústav AV ČR v.v.i.): www.soc.cas.cz/departments/cz/4/42/Gender-sociologie.html 
Gender | rovné příležitosti | výzkum (Sociologický ústav AV ČR v.v.i.):  www.genderonline.cz/cs
Aperio:Občanské sdružení Aperio Usilují o zlepšení služeb v mateřství a rodičovství a podporují rovné zacházení se žen a mužů v rodině a na pracovním trhu. www.aperio.cz/210/cesky-trh-prace-optikou-genderovych-statistik

Mohlo by vás také zajímat:

Bezplatná právní poradna Gender Studies

Zuz.h. | 22.4.2015 

Dobrý den,partner by mě chtěl vystřídat na rodičovské dovolené a já bych nastoupila na hpp,můžete mi prosím poradit co bude potřeba zařídit a kam zajít? děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
Váš manžel musí informovat svého zaměstnavatele, že bude čerpat rodičovskou dovolenou. Dále se Vás manžel může stát příjemcem rodičovského příspěvku. V tomto případě zajděte na sociální odbor místě příslušného Úřadu práce. Váš manžel se stane tzv. státním pojištěnce. Stát bude za Vašeho manžela platit zdravotní pojištění. Váš manžel by proto měl zajít na svou zdravotní pojišťovnu a tuto skutečnost oznámit.

Kačka | 21.4.2015 

Dobrý den, chci se Vás zeptat. Končí mi mateřská dovolená a já hned nastupuji zpět do práce. Na rodičovskou dovolenou by chtěl tedy nastoupit manžel, ale je teď v dlouhodobé PN a jeho prac. smlouva mu již během té neschopnosti skončila, byla na dobu určitou, ještě ale marodí. Odpracoval tam1 rok a tři měsíce. Může nastoupit na RD a bude mu vyplácen příspěvek RD pokud není tedy on již v prac. poměru? PN by samozřejmě tedy ukončil. Může se mu RD vypočítat i z mého vyměřovacího základu MD? A mohl by jít i na ÚP když nemá prac. smlouvu, ale zároveň by byl na RD? Podpora v nezaměstnanosti a zároveň RD lze ji vyplácet? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
Váš manžel si může zvolit variantu čerpání rodičovského příspěvku, pokud Vy jste čerpala či měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství. O rodičovský příspěvek můžete zažádat i Vy a poté se s manželem vystřídat. Rodičovský příspěvek můžete čerpat Vy a Váš manžel bude zletilou osobou, která bude o dítě pečovat. I pokud bude Váš manžel příjemcem rodičovského příspěvku, může být v evidenci úřadu práce.

více dotazů a odpovědí na http://www.rovneprilezitosti.cz/