Profily lektorů

Kalaitzidis Tamara

Kalaitzidis Tamara

Vystudovala jsem Andragogiku a Sociální pedagogiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Pracuji jako sociální pracovník v terénní a pobytové službě pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením.

Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v TRANSFORMAČNÍ SYSTEMICKÉ TERAPII VIRGINIE SATIROVÉ, který je zaměřený na rodinnou terapii, výcvik PODPORY POZITIVNÍHO CHOVÁNÍ (PBS) v ČR.

Psychoterapii vnímám jako cestu, člověka k lepšímu životu. Při terapii můžeme společně vytvořit bezpečný prostor, kde respekt, nehodnotící přístup a naslouchání pomůže objevit Vaši jedinečnost a Vaše zdroje.

 

„Když, pomáháme rodině, uzdravujeme svět.“

Virginie Satirová

 


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis