Profily lektorů

Králíková Jitka

Králíková Jitka

Rok narození: 1967
Lektorka sportovních aktivit pro dospělé.

V roce 1986 ukončila Střední pedagogickou školu ve Znojmě, obor mateřinka.
Je držitelkou licencí lektor Instruktor Basic - Osobní trenér, Kalanetiky, Pilates, „Škola lásky v rodině" od Jiřinky Prekopové . 
Získala osvědčení ze stáže v Bridgwateru - program volnočasových aktivit pro děti a mládež a práce ve školkách, Muzikoterapie a pohybové aktivity, Muzikoterapie s autistickými a mentálně postiženými klienty, Grafomotorika a rytmická cvičení v MŠ a ZŠ, Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ. 
Absolvovala týdenní školící kurz SNOEZE&PAINT z programu Mládež v akci. 
„Práce v centru je pro mě potěšením a především velkým koníčkem."


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz