Profily lektorů

Králíková Jitka

Králíková Jitka

Motto „Je třeba žádat od každého jen to, co může dát.“

Narodila se ve Žďáře nad Sázavou v roce 1967, v Uherském Hradišti žije od roku 1998. Má již dospělé děti, které už mají i svoje děti. 

Vystudovala VŠ pedagogickou – učitelství pro MŠ – obor speciální pedagogika.

K pohybu měla kladný vztah již od mládí, kdy od svých 17ti let tancovala v taneční skupině Sagitta. Od tance nebylo daleko k pohybu, kdy získala licence jako lektorka Instruktor Basic - Osobní trenér, Kalanetiky, Pilates.

Spolupracovala s pražskou agenturou WELLNES PRAHA, kdy pro veřejnost pořádala cvičební lekce nových trendů.

Stála u zrodu Akropolis v roce 2007 a byla zakladatelkou Miniškolky Rolnička, která se slavnostně otevřela v září 2009.

Od roku 2008 byla lektorkou dětských sportovních, hudebních a výtvarných aktivit.  V roce 2009 zahájila činnost dětských příměstských táborů a lektorskou činnost sportovních aktivit pro dospělé Cardio Callanetics a Pilates, které se věnuje i dodnes.

Věnovala se aktivitám v programu SNOEZELEN pro děti v předškolním i školním věku i práci s osobami s mentálním postižením.

V době svého pracovního působení v Akropolis absolvovala týdenní školící kurz SNOEZE&PAINT z programu Mládež v akci.  
Získala osvědčení ze stáže v Bridgwateru - program volnočasových aktivit pro děti a mládež a práce ve školkách, Muzikoterapie a pohybové aktivity, Muzikoterapie s autistickými a mentálně postiženými klienty, Grafomotorika a rytmická cvičení v MŠ a ZŠ, Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ.  Také je držitelkou licence „Škola lásky v rodině" od Jiřinky Prekopové.

Od roku 2020 spolupracuje s agenturou CK Enko Praha, kde lektoruje cvičení Pilates s overbally a Cardio Callanetics s velkými míči.

V současné době je vedoucí učitelkou v mateřské škole, ale Akropolisu zůstává věrná i nadále, kde vede cvičební lekce pro dospělé.

 


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis