Profily lektorů

Nekolová Kamila

Nekolová Kamila

S problematikou v rodinách s dětmi pracuji již 15 let. Mé vzdělání zahrnuje studium sociální pedagogiky a andragogiky, nespočet kurzů a seminářů. Diplomy ani certifikáty pro mne nejsou prioritou, více si cením zkušeností z každodenní praxe. Při mé práci je pro mne důležitý lidský přístup a respekt ke každému životnímu příběhu. Nehodnotím, neposuzuji, neradím. Společně se pokoušíme hledat cesty a zdroje ke změně, pokud klient ke změně připravený je. Pokud potřebuje čas, snažíme se najít ty nejlepší podmínky k tomu, aby pochopil, že ke změně se musí rozhodnout.  Ve spolupráci s dalšími odborníky a pomáhajícími organizacemi se snažíme vytvořit přijatelný prostor především v zájmu dětí a nejbližších.

Při své dlouhodobé práci v azylovém domě pro ženy a matky s dětmi velmi dobře vím, že vystoupit z jakéhokoliv cyklu násilí nebo závislosti není vůbec jednoduché. Pomoc je ale dostupná. V rámci poradny pro oběti domácího násilí můžete i naprosto anonymně konzultovat svou situaci. Můžu nabídnout nestranný pohled, protože situace pod dlouhodobým psychickým nebo fyzickým tlakem může vypadat zkresleně. Každý problém má řešení a společně najdeme cestu, přestože změnu za vás nikdo neudělá.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis