Předškoláček

kroužek pro podporu školní připravenosti pro děti od 5 do 7 let v Akropolis v Uherském Hradišti

Tuto aktivitu již nenabízíme.

Předškoláček je kroužek pro všechny děti, které se připravují na vstup do školy.

Čeká nás toho spousta. Společně si zahrajeme zajímavé hry, vyzkoušíme si různé úkoly, při kterých budeme nejen kreslit, hýbat se, zpívat, říkat básničky, povídat si.

Budeme i počítat, splníme úkoly v pracovních listech, podíváme se na písmenka a další zajímavé úkoly.

Začínáme 10. 1. 2020


Během lekcí procvičíme:

  • Zrakové a sluchové vnímání
  • Prostorovou orientaci a rytmiku
  • Jemnou i hrubou motoriku
  • Slovní zásobu
  • Paměť a logické uvažování
  • Matematické uvažování
  • Grafomoriku atd.


V době jarních prázdnin a státních svátků se kurz nekoná, lekce v těchto termínech nejsou započítávány do kurzovného. V případě nemoci lektorky jsou hodiny nahrazeny.

Platbu uhraďte na účet Akropolis č.ú.:  2501077152/2010 a do poznámky uveďte prosím za koho a název aktivity.

Platbu prosím uhraďte do konce února 2020


K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny