Poradna s Martinem Venclem

Psychologická poradna pro dospívající a dospělé


Při práci psychologa se zaměřuji na pochopení vztahů, pocitů, motivací a situací, které formují naše chování. Při spolupráci s klientem je pro mě zásadní důvěra a aby se klient cítil bezpečně a příjemně v procesu, kdy rozebíráme jeho život a dopady některých jeho aspektů na aktuální prožívání a chování.

Roli psychologa vnímám jako průvodce mapou, který pomáhá klientovi ukázat možné
cesty k cíli. Často se při sezeních věnuji technikám na ventilaci a práci s emocemi
doplněnou o relaxační a dechová cvičení. Setkání stavím na otevřených rozhovorech a práci s terapeutickými kartami. Klienta na jeho cestě doprovázím a jsem mu oporou, snažím se ho co nejvíce podpořit, nikdy však nedělám rozhodnutí za klienta.

Nejčastěji společně s klienty pracuji na obtížích vztahové a emoční povahy. Na tématech pramenících z nenadálých životních situací, ale i psychickými obtížemi souvisejícími se zdravotním stavem. Do poradenství přijímám dospělé a děti od 12 let.

Už řadu let působím jako psycholog v oblasti školství. Mám vystudovanou
jednooborovou magisterskou psychologii. Momentálně jsem v postgraduálním
specializačním studiu Školní psycholog na ZŠ a SŠ na UPOL. Mám také výcvik
kompletní krizové intervence a praxi na krizové lince. Dlouhodobě se věnuji lektorováni soft-skills u dospělých.

JAK MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Pouze vyplněním přihlášky níže - já se Vám ozvu nejpozději do dvou pracovních dnů.

Před nebo na začátku první konzultace Vás prosíme o vyplnění on-line dotazníku. Zabere cca 1-2 minuty. 

DOTAZNÍK PRO DĚTI

DOTAZNÍK PRO MLADISTVÉ A DOSPĚLÉ

Poradenství v Akropolis je podpořeno z níže uvedených zdrojů, je dotované a částnečně zpoplatněné (více ceník ZDE).

Podmínky využívání poradenských služeb - více informací ZDE.

Děkujeme za Vaši důvěru, tým Akropolis.


Aktivita je podpořena ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny.

Děkujeme za podporu městům Uherské Hradiště a Uherský Brod.

téma: poradenství, poradna, psycholog, psychoterapeut

Tento termín je již obsazen a nelze se na něj přihlásit.