Poradna pro genderovou problematiku a slaďování rodiny a práce

Bezplatná genderová poradna v centru Akropolis v Uherském Hradišti


Cítíte někdy  že život není fér? Že Vy jako ženy, maminky a partnerky toho máte více kolem dětí, domácnosti, k tomu práci a není to doceňované?

A když jste muž a čtete tyto řádky, tak zatínáte zuby a říkáte si, že některé ženy prostě nechápou, jak těžké je nést odpovědnost za roli muže - živitele a opory rodiny? 

Představujete si slaďování  rodiny a práce a rovné příležitosti žen a mužů, za umělé vytváření nějakého stejného modelu ženomuže nebo mužoženy a nelíbí se vám to?

Toto jsou časté mýty a k porozumění vede delší cesta. Pro mně to bylo mnoho cest do zahraničí, abych nahlédla pod pokličku lidem v oblasti genderu a našla přístup, který je fér, neodporuje selkému rozumu a umí vyzdvihnout kvality každého jedince.

Další oblastí je hledání vlastní identity nezávisle na pohlaví. Neprovedu Vás a nevysvětlím rozdíly všech 40 nebo 52?? různých pohlaví.. Ale provedu Vás cestou k poznání sebe sama, přijetí, sebelásce a komunikaci, která povede k respektu..

Přijďte si popovídat a podívat se na životní nastavení a rozdělení rolí přirozeně a přitom s úctou k jinakosti každého člověka jako jedinečné bytosti.  S respektem krásně ženského a pevně mužského a zároveň jedinečně rozdílného. Udělejme krůček k doceňovanému vnímání se navzájem.

Těším se na Vás!

Smyslem a cílem poradny je zpřístupnit veřejnosti bezplatně poradenství v oblasti genderové problematiky.

Rádi byste zrealizovali workshop nebo kurz u vás v organizaci? Dejte vědět. Vždy je prostor, čas i energie se domluvit a zrealizovat akce, které mají smysl :).


JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

vyplněním přihlášky níže - my Vás budeme kontaktovat


Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Děkujeme za podporu městům Uherské Hradiště, Uherský Brod a Staré Město.Téma: poradna, poradenství

Tento termín je již obsazen a nelze se na něj přihlásit.