Poradna pro genderovou problematiku a slaďování rodiny a práce

Bezplatná genderová poradna v centru Akropolis v Uherském Hradišti

Lektor: Mega Dagmar


Smyslem a cílem poradny je zpřístupnit veřejnosti bezplatně poradenství v oblasti genderové problematiky.

Naší snahou je pomoci rozširovat dobrou praxi, informace a materály, které již byly zpracovány, sbírat podněty, hledat odpovědi a rozvíjet témata, která přispějí k vnímání a respektování diverzity bez ohledu na pohlaví a podporují rovné příležitosti. čerpáme jednak z vlastních znalostí a zkušeností a také z know-how našich partnerů tuzemských i zahraničních.

Zaměřujeme se jednak na problematiku odbourávání genderových stereotypů, slaďování rodiny a práce i genderově korektní výchovy  - zde se na nás můžete obracet s dotazy např, jak reagovat na tvrzení, že něco je jen pro kluky a něco jen pro holky, dělba práce v domácnosti na mužské a ženské atd .. a také s dotazy na rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce např. znevýhodňování na pracovišti z důvodu pohlaví, péče o děti apod.

Tato služba je zamýšlena především jako primární poradenství, které má usnadnit orientaci v genderové problematice. Pokud je problém hlubší a vyžaduje specialistu, doporučíme Vám další postup.

Jak nás můžete kontaktovat?


1. E-mailem: g.poradna@akropolis-uh.cz
2. telefonicky  608851095
3. kontaktním formulářem přihlášky níže, kde je v poznámce prostor pro otázku k tématu a poradce Vás bude kontaktovat.


Děkujeme za podporu:

„Aktivity projektu Spolu a aktivně jsou
podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV."


Vypsané termíny

Poradna pro genderovou problematiku a slaďování rodiny a práce
termín:
04.01.2021 - 22.12.2021
cena:
zdarma
frekvence:
dle dohody
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz