O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.

Ke stažení

Soubor PDF: není dostupný


Krátká Pavlína

Krátká Pavlína

V Akropolis působím jako místopředsedkyně spolku.

Věnuji se koordinaci prorodinných aktivit a příměstských táborů.  Působím také jako lektorka aktivit pro rodiče s dětmi a výtvarného kroužků pro děti předškolního věku. Ráda pracuji s dětmi i dospělými na rozvoji smyslového vnímání v multisenzorickém prostředí snoezelen.

Získala jsem osvědčení Metodika cvičení rodičů s dětmi, Sportovní aktivity s využitím interaktivních pomůcek pro děti, Kombinované tech. ergoterapie zaměřené na vjemovou soustavu klienta, Muzikoterapie a pohybové aktivity, Muzikoterapie s autistickými a mentálně postiženými klienty, Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě, Škola lásky v rodině od Jiřiny Prekopové, dále školící kurz SNOEZE&PAINT z programu Mládež v akci a stáž v Bridgwateru - program volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Absolvovala jsem obor Sociální práce na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Děti mi přináší radost a inspiraci.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz