O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Krátká Pavlína

Krátká Pavlína

V Akropolis působím jako místopředsedkyně spolku.

Věnuji se koordinaci prorodinných aktivit a příměstských táborů, spolupracuji s rodinami s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, ADD apod.). Působím také jako lektorka aktivit pro rodiče s dětmi a výtvarného kroužků pro děti předškolního věku. Práce s dětmi mi dává smysl, obdivuji jejich bezprostřednost a radost z objevování všeho nového. Ráda pracuji s dětmi i dospělými na rozvoji smyslového vnímání v multisenzorickém prostředí snoezelen.

Získala jsem osvědčení Kids‘ Skills – přístup zaměřený na řešení jako metoda sociální práce s dětmi i rodiči, Otevřený dialog – úvodní kurz, Kombinované tech. ergoterapie zaměřené na vjemovou soustavu klienta, Muzikoterapie a pohybové aktivity, Muzikoterapie s autistickými a mentálně postiženými klienty, Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě, Škola lásky v rodině od Jiřiny Prekopové, úvod do HANDLE přístupu, dále školící kurz SNOEZE&PAINT z programu Mládež v akci a stáž v Bridgwateru - program volnočasových aktivit pro děti a mládež, Metodika cvičení rodičů s dětmi, Sportovní aktivity s využitím interaktivních pomůcek pro děti,

Absolvovala jsem obor Sociální práce na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Děti mi přináší radost a inspiraci.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis