O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Horáková Božena

Horáková Božena

Sociální oblast mě profesně provází již mnoho let. Jedná se o skloubení sociální práce, poradenství, prevence, výchovy dětí a lektorování.  Nejsem profilovaná na určitou část společnosti či problematiky. Zabývám se touto oblastí napříč různými skupinami a problematikou. Dlouhodobě pracuji s rodinami s dětmi, ale není mi cizí ani oblast např. práce se seniory, lidmi s mentálním postižením, či těmi, kteří se ocitli v dluhové pasti nebo řeší jinou nepříznivou situaci, která je velice ohrožuje. Mnoho let pracuji i s lidmi, které trápí dlouhodobá nezaměstnanost, a to jako poradkyně, či lektorka rekvalifikačních nebo jiných kurzů. Prošla jsem i prací v oblasti penitenciární a postpenitenciární, ale i výchovou dětí v ústavním zařízení. 

Vystudovala jsem magisterský stupeň oboru sociální pedagogika, a k tomu současně přidala studium doplňujícího pedagogického minima pro učitele SŠ - všeobecné předměty. V rámci své profese se neustále vzdělávám samostudiem, ale i v dlouhodobých či krátkodobých vzdělávacích kurzech. Osobně se zajímám o aktuální sociální problematiku společnosti, a hledám cesty k efektivnímu a dostupnému řešení problémů, a pomoci lidem v jejich náročné situaci.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis