O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.

Ke stažení

Soubor PDF: není dostupný


Mega Dagmar

Mega Dagmar

Rok narození: 1971

Vzdělávání a konzultace pro rozvoj smyslového vnímání (práce v multisenzorickém prostředí snoezelen)

Tréning a rozvoj kognitivních funkcí - paměť, soustředění, logické uvažování, verbální schopnosti a prostorová orientace.

Rozvoj osobnosti, kariérní poradenství a kurzy, rodičovská edukativní terapie...

Management diverzity (gender a age management), slaďování rodiny a práce, kurzy pro práci s lidmi, soft skills..

Regionální konzultantka programu Mládež v akci, metodik/kouč, lektorka.

Absolvovala FF UP Olomouc, obor filozofie a germanistika, včetně rozšíření pedagogického minima
pro výuku společenských věd a němčiny na středních školách. 
Koordinuje odborné stáže do zahraničí, iniciuje mezinárodní spolupráci a přenos inovací. 
Zajišťuje metodické vedení lektorům pro práci s dětmi, mládeží a dospělými a také se věnuje lektorské činnosti. Zabývá se problematikou genderu a managementem diverzity pro podporu inkluze/začleňování osob se znevýhodněním do majoritního proudu - této oblasti se specializuje na práci v multisenzorickém prostředí (rozvoj smyslů, rozvoj kognitivních funkcí).
Absolvovala výcvik rodičovské edukativní terapie, výcvik pro trenéry kognitivních funkcí a sérii pracovních stáží ve Velké Británi pro práci v multisenzorickém prostředí metodou snoezelen.

"Práce s lidmi mě prostě baví. Dělám to, co pokládám za užitečné - co víc si přát? :)."

kontakt: dagmar.mega@akropolis-uh.cz


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz