O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Mega Dagmar

Mega Dagmar

Vzdělávání a konzultace pro rozvoj smyslového vnímání (práce v multisenzorickém prostředí snoezelen)

Tréning a rozvoj kognitivních funkcí - paměť, soustředění, logické uvažování, verbální schopnosti a prostorová orientace.

Rozvoj osobnosti, kariérní poradenství a kurzy, rodičovská edukativní terapie...

Management diverzity (gender a age management), slaďování rodiny a práce, kurzy pro práci s lidmi, soft skills..

Regionální konzultantka programu Mládež v akci, metodik/kouč, lektorka.

Absolvovala FF UP Olomouc, obor filozofie a germanistika, včetně rozšíření pedagogického minima
pro výuku společenských věd a němčiny na středních školách. 
Koordinuje odborné stáže do zahraničí, iniciuje mezinárodní spolupráci a přenos inovací. 
Zajišťuje metodické vedení lektorům pro práci s dětmi, mládeží a dospělými a také se věnuje lektorské činnosti. Zabývá se problematikou genderu a managementem diverzity pro podporu inkluze/začleňování osob se znevýhodněním do majoritního proudu - této oblasti se specializuje na práci v multisenzorickém prostředí (rozvoj smyslů, rozvoj kognitivních funkcí).
Absolvovala výcvik rodičovské edukativní terapie, výcvik pro trenéry kognitivních funkcí a sérii pracovních stáží ve Velké Británi pro práci v multisenzorickém prostředí metodou snoezelen.

"Práce s lidmi mě prostě baví. Dělám to, co pokládám za užitečné - co víc si přát? :)."

kontakt: dagmar.mega@akropolis-uh.cz


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis