O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Janíková Jitka

Janíková Jitka

Rok narození: 1974

Lektorka češtiny pro cizince, koordinátorka dobrovolníků.

Dříve statutární zástupkyně, vedoucí centra (od listopadu 2015 do srpna 2018), vedoucí projektů, manažerka aktivit pro dospělé, koordinátorka dobrovolníků, lektorka.

Absolvovala Pedagogickou fakultu UP, obor učitelství pro druhý stupeň ZŠ. Působila jako učitelka ZŠ a SŠ. Zakládala a vedla centrum pro rodiče s malými dětmi Sluníčko. Absolvovala kurzy Cesty k efektivnější výchově, Projektový manažer, Výchova k dobrovolnictví, Management dobrovolnictví, Lektor vzdělávacích aktivit, Trenér kognitivních funkcí, Mediační techniky pro lektory, Přípravný kurz pro mediátory, Pracovní stáže ve Velké Británii (Erasmus +), Týmový koučink a další.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis