O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Klofáčová Andrea

Klofáčová Andrea

V Akropolis působím jako předsedkyně spolku. Tato pozice obnáší péči o zaměstnance, jejich výběr, ekonomickou správu organizace a v neposlední řadě reprezentaci spolku směrem ke státní správě, samosprávě i dalším partnerům.

V mojí kompetenci jsou také vzdělávací aktivity pro dospělé. Působím aktivně jako lektorka, věnuji se kariérovému poradenství určenému lidem, kteří se ocitli na životní křižovatce a potřebují pomoci s definicí a prezentací svých silných stránek a pracovních kompetencí tak, aby se stali atraktivní pro zaměstnavatele. Osobnostní rozvoj a nové přístupy v kariérním poradenství jsou mojí srdeční záležitostí. Nalezení vlastní jedinečnosti usnadňuje orientaci nejen v profesním, ale také v soukromém životě.

Důležitým milníkem pro mě byl mezinárodní projekt Kaleidoskop kompetencí, kde jsme spolu se zahraničními partnery ze Slovenska a Rakouska úspěšně vyvinuli novou metodu mapování kompetencí. Jde zejména způsoby zvyšování sebevědomí a sebeúcty například díky schopnosti a odvaze pojmenovat to, v čem vynikáme.

Jako lektorka se věnuji zvyšování finanční gramotnosti obyvatel a jejich přípravě na zaměstnání. Jsem také lektorkou pracovního práva.

Absolvovala jsem obor Andragogika na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis