O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.

Ke stažení

Soubor PDF: není dostupný


Klofáčová Andrea

Klofáčová Andrea

V Akropolis působím jako předsedkyně spolku. Tato pozice obnáší péči o zaměstnance, jejich výběr, ekonomickou správu organizace a v neposlední řadě reprezentaci spolku směrem ke státní správě, samosprávě i dalším partnerům.

V mojí kompetenci jsou také vzdělávací aktivity pro dospělé. Působím aktivně jako lektorka, věnuji se kariérovému poradenství určenému lidem, kteří se ocitli na životní křižovatce a potřebují pomoci s definicí a prezentací svých silných stránek a pracovních kompetencí tak, aby se stali atraktivní pro zaměstnavatele. Osobnostní rozvoj a nové přístupy v kariérním poradenství jsou mojí srdeční záležitostí. Nalezení vlastní jedinečnosti usnadňuje orientaci nejen v profesním, ale také v soukromém životě.

Důležitým milníkem pro mě byl mezinárodní projekt Kaleidoskop kompetencí, kde jsme spolu se zahraničními partnery ze Slovenska a Rakouska úspěšně vyvinuli novou metodu mapování kompetencí. Jde zejména způsoby zvyšování sebevědomí a sebeúcty například díky schopnosti a odvaze pojmenovat to, v čem vynikáme.

Jako lektorka se věnuji zvyšování finanční gramotnosti obyvatel a jejich přípravě na zaměstnání. Jsem také lektorkou pracovního práva.

Absolvovala jsem obor Andragogika na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz