O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.


Vilímek Zdeněk

Vilímek Zdeněk

Rok narození: 1979


Speciální pedagog, vedoucí poradny, lektor, hudebník a pořadatel vzdělávacích a kulturních akcí

Vystudoval obor Speciální pedagogika (psychopedie, etopedie a tyflopedie) a učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvoval pětiletý psychoterapeutický výcvik SUR se zaměřením na neverbální techniky a umělecké formy terapií pod vedením Dr. Jirky Vodňanské a Dr. Johana Pfeiffera. Dále absolvoval roční sociálně psychologický výcvik se zaměřením na psychosociální ohrožení dětí a mládeže, dvouletý Lektorský Everest (krizová intervence, mediační techniky, lektorské dovednosti) a řadu jednorázových oborových kurzů a seminářů (pedagogika, umělecké terapie, příroda, hudba apod.). 
Od roku 2001 odborná praxe u lidí s mentálním a kombinovaným postižením, s poruchami chování (ADD, ADHD), s Poruchami autistického spektra (PAS). Působil ve školských zařízeních a zařízeních sociálních služeb, kde pracoval jako asistent pedagoga, později jako speciální pedagog, metodik, muzikoterapeut, konzultant a vedoucí projektů. 
Je spoluautorem české muzikoterapeutické metodiky HUDBA TĚLA (Vilímek, Beníčková, 2008) pro speciální pedagogy a pedagogické pracovníky, dále programů pro děti - Kořeny života, S hudbou a pohádkou kolem světa, Rytmus ulice a další. 
Spolu s přáteli založil mezinárodní benefiční festivaly v jeskyních: CAVE BEAT a DIDGERIDOO V JESKYNI. 
Spolupracuje se Správou jeskyní ČR, Agenturou pro ochranu přírody a krajiny ČR a dalšími organizacemi podporující vztah k přírodě, člověku a umění. 
Má rád společnost i samotu, hudbu i ticho, techniku i umění, dynamiku i klid. 
Život je pro něj výzvou k hravému vývoji i tichému zastavení. 
V Akropolis působí od března 2013


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz