O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Vilímek Zdeněk

Vilímek Zdeněk

Rok narození: 1979

V Akropolis působím od roku 2013 jako speciální pedagog ve speciálně pedagogické poradně. Osobně i profesně mě naplňuje spolupráce s rodinami dětí s postižením (ADHD, PAS, mentální a kombinovaná postižení), které potřebují nasměřovat na rozbouřeném moři rozmanitých životních potřeb.  

Vedle rodinné poradenské činnosti se věnuji terénním programům pro děti a mladistvé se zdravotním znevýhodněním či postižením. Chodíme do přírody, navštěvujeme kulturní památky, poznáváme regionální krásy, hrajeme hry nebo zpíváme, cvičíme, povídáme si, sbíráme odpad, stavíme hráze na vodu, plaveme, jezdíme na kole, vyrábíme hmyzí hotely apod.

Mou letní srdcovkou je příměstský tábor Týden na Velké Moravě v Archeoskanzenu u Modré. S dětmi od 7-12 let se zajímáme, jak se žilo v období Velké Moravy, jak lidé bydleli, co si oblékali, jak se pekl chleba, jaká byla kultura apod. Také střílíme z luku, jezdíme na koni, sbíráme bylinky, chodíme na výlety, koupeme se a poznáváme okolí.

Velkou část mého života protkává zvuk, hudba, příběhy a pohádky. Hraji na kytaru, basu, didgeridoo, bubny a různé etnické nástroje. A protože vášnivě miluji hudbu a rád zpívám, založil jsem program S pohádkou a hudbou kolem světa pro děti. Jezdím za dětmi do mateřských i základních škol, hrajeme si ve Snoezelen nebo v přírodě a moc mě to baví.

Aktuálně jsem doktorandem na Univerzitě Palackého v Olomouci a věnuji se výzkumu účinků vibroakustické terapie na svalové napětí, autonomní nervový systém a stres u osob se specifickými potřebami. S přítelem a kolegou Petrem Švarcem jsme vyvinuli regenerační vibrační lůžko VIBROBED. V našem rodinném centru nabízíme 20min. regenerační vibroakustickou masáž v prostředí Snoezelen, která je určena všem, kteří se cítí unavení, vystresováni nebo se zajímají o relaxační techniky.  

Mám rád společnost i samotu, hudbu i ticho, techniku i umění, dynamiku i klid. Život je pro mě výzvou k hravému vývoji i tichému zastavení.

 

Informace pod čáru aneb člověk se pořád učí:

Z odborně formálního hlediska jsem vystudoval obor Speciální pedagogika (psychopedie, etopedie a tyflopedie) a učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Univerzitě Palackého v Olomouci. Abych zlepšil své profesní kompetence, absolvoval jsem pětiletý psychoterapeutický výcvik SUR se zaměřením na neverbální techniky a umělecké formy terapií pod vedením Dr. Jirky Vodňanské a Dr. Johana Pfeiffera. Dále roční sociálně psychologický výcvik se zaměřením na psychosociální ohrožení dětí a mládeže, dvouletý Lektorský Everest (krizová intervence, mediační techniky, lektorské dovednosti) a řadu jednorázových oborových kurzů a seminářů (pedagogika, umělecké terapie, příroda, hudba apod.). V současnosti jsem ve tříletém výcviku Párové a rodinné terapie (Jitka Vodňanská a Zdeněk Macek).


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis