O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Gallová Eliška

Gallová Eliška

Pocházím z Uherského Hradiště, jsem vdaná a mám dvě děti, Jůlinku (*2012) a Janka (*2015).

 

S jógou jsem se setkala už na základní škole během tělesné výchovy vedené paní učitelkou Mazurkovou. Tenkrát jsem ještě vůbec netušila, že se mi jednou jóga vryje pod kůži tak intenzivně, a bud ji předávat dál. Na gymnáziu byl už můj zájem o jógu intenzívnější, a tak jsem kromě jógy, kterou jsem si mohla zvolit jako tělesnou výchovu, navštěvovala i večerní kurzy. Tyto byly vedeny právě paní učitelkou Mazurkovou a prof. Baroušovou, k níž jsem chodila i na jógový "tělocvik." Jóga mne uchvátila svou přirozeností, jemností, funkčností a komplexností. Jeden z jejích základních principů osmidílné stezky jógy – ahinsa (někdy ahimsa), což je neubližování si (i ostatním, světu, přírodě), mi přišel tak úchvatný, že jsem se rozhodla v započaté cestě jógy pokračovat a stále po ní kráčím.

 

Během studií na VŠ v Brně jsem s jógou pokračovala. Ani mne neminul tehdejší boom power jógy. Ovšem s mojí dosavadní průpravou jsem si velice pečlivě vybírala lekce, na nichž se pracovalo s tělem velmi obezřetně. Poznala jsem se se skvělou lektorkou Romanou Kláštereckou, která můj zájem o jógu jenom prohlubovala. Zúčastnila jsem se spousty workshopů zaměřených na práci těla v ásánách s propojením dechové činnosti. Vyzkoušela jsem praktikování Aštanga jógy s výborným Petrem Hubem a následně s jemnější verzí dynamické jógy Prana Vasya jógy s Petrem Smilem. 

 

Po návratu do Uherského Hradiště jsem hledala, kde bych mohla se svojí jógovou praxí pokračovat, až jsem se dostala k samotnému vedení hodin jógy (rok 2010).

Nejen díky práci s lidmi během lekcí, ale především díky svému vlastnímu posunu jsem začala studovat hlubší zákonitosti související s jógovým cvičením a nejen s ním. V letech 2011/2012 jsem absolovovala Školu ájurvédy u Ajaye Bobada. Tehdy jsem si uvědomila, že tradiční pojetí jógy je pro mne to pravé. Že nejde pouze o hrubý pohyb, ale také o jemnou složku našeho bytí a to o vědomí (uvědomění si sebe sama) a dech. Následně jsem započala studium hathajógy (FISAF 2014), v jehož rámci jsem prošla kurzy Jóga pro těhotné, Jóga pro děti, Ashtanga jóga. K těmto jsem pak přidala i seminář, jak cvičit se seniory. Od roku 2018 jsem lektorkou nadace Plné vědomí, která podporuje cvičení se seniory, s dětmi v dětských domovech a vězni. Směřuje cestou mindfullness. K dětské józe jsem se ještě vrátila a absolovovala jsem vzdělávací cyklus pro lektory dětské jógy u České akademie dětské jógy (2018).

Podstatnou roli v mém studiu hraje a průvodkyní mi také byla Míša Svatošová, která je žačkou proslulého dr. Bholeho, významného učitele tradičního směru jógy - Radžajógy, a již zesnulého PhMr. Rudolfa Skarnitzla. V roce 2019 jsem pod jejím vedením absolovovala roční lektorský kurz Cestou jógy, který byl zaměřen na vnitřní praxi a na její pravidelnost. V roce 2020 jsem nastoupila do dalšího ročního kurzu tradiční jógy v Yoga Surya International v Hradci Králové, který vede Ajay Bobade. Jeho nekompromisní přístup k učení jógy se mi velmi líbí. Učí jógu v jejím tradičním pojetí se skutečným odkazem, co jóga znamená, tedy propojení známých informací z oblasti tělesné, duševní, vědecké, praktické. Jóga totiž není náboženstvím, vírou v něco, co jsme nikdy neviděli, neprožili, ale je cestou velkého poznání a využívání všech nám známých poznatků, které mohou ovlivnit náš život tak, abychom s ním byli spokojení.

 

Také jsem se začala více zajímat o terapeutický vliv jógy na tělesnou schránku, inspiruji se metodou DNS prof. Koláře (prošla jsem workshopem s využitím prvků DNS a vývojovou kyneziologií), osobní zkušenosti mám s terapeutickou metodou McKenzie, ACR. Vždy zohledňuji fyzický stav každého cvičícího a snažím se mu nabídnout možnosti, jak cvičit, a neublížit si (ahimsa).

Více o mně naleznete na www.eliska.yoga


 


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis