O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.

Ke stažení

Soubor PDF: není dostupný


Gallová Eliška

Gallová Eliška

Pocházím z Uherského Hradiště, jsem vdaná a mám dvě děti (Julku 4 roky a Janíčka 1,5 roku). Jsem tedy maminkou na plný úvazek.
 
S jógou jsem se setkala už jako malá holka na základní škole díky paní učitelce Mazurkové. Na gymnáziu byl už můj zájem o jógu intenzívnější, a tak jsem kromě jógy, kterou jsem si mohla zvolit jako tělesnou výchovu, navštěvovala i večerní kurzy. Tyto byly vedeny právě paní učitelkou Mazurkovou a prof. Baroušovou, k níž jsem chodila na jógový "tělocvik."
 
Během studií na VŠ v Brně jsem s jógou pokračovala. Ani mne neminul tehdejší boom power jógy. Ovšem s mojí dosavadní průpravou jsem si velice pečlivě vybírala lekce, na nichž se pracovalo s tělem velmi obezřetně. Poznala jsem se se skvělou lektorkou Romanou Kláštereckou, která můj zájem o jógu jenom prohlubovala. Zúčastnila jsem se spousty workshopů zaměřených na práci těla v ásánách s propojením dechové činnosti. Vyzkoušela jsem praktikování Aštanga jógy s výborným Petrem Hubem a následně s jemnější verzí dynamické jógy Prana Vasya jógy s Petrem Smilem. 
 
Po návratu do UH jsem hledala, kde bych mohla se svojí jógovou praxí pokračovat, až jsem se díky Arance Maráškové dostala k samotnému vedení hodin jógy (rok 2010).
Nejen díky práci s lidmi během hodin jógy, ale především díky svému vlastnímu posunu jsem začala studovat hlubší zákonitosti souvisejíci s jógovým cvičením a nejen s ním. V letech 2011/2012 jsem absolovovala Školu ájurvédy u Ajaye Bobada, kdy jsem si uvědomila, že tradiční pojetí jógy je pro mne to pravé. Že nejde pouze o hrubý pohyb, ale také o jemnou složku našeho bytí a to o vědomí (uvědomění si sebe sama) a dech. Započala jsem tedy studium hathajógy (FISAF 2014). V rámci tohoto studia jsem prošla kurzy Jóga pro těhotné, Jóga pro děti, Ashtanga jóga. Stěžejním průvodcem na současné cestě studiem je pro mne Míša Svatošová, která je žačkou proslulého dr. Bholeho, významného učitele tradičního směru jógy - Radžajógy, a již zesnulého PhMr. Rudolfa Skarnitzla.

Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz