Němčina - začátečníci a mírně pokročilí, pokročilí

Výuka němčiny ve více úrovních v malých skupinkách v centru Akropolis

Tuto aktivitu již nenabízíme.

Zveme Vás na první ukázkovou lekci zdarma. Jen se nám prosím přihlaste a do poznámky uveďte: "den otevřených dveří".

Kurzy němčiny probíhají v malých skupinách 4-8 lidí v prostorách centra Akropolis na Staré Tenici.

Začátečníci - pro ty, kteří s němčinou začínají

Mírně pokročilí - pro všechny chronické začátečníky a mírně pokročilé

Těžištěm kurzu je konverzace - mluvení a porozumění hovoru. Během pětasedmdesátiminutových lekcí zvládnete běžnou komunikaci na témata používaná v nejčastějších životních situacích.
Součástí hodin je i práce s tištěným i psaným textem. Prakticky budete umět ovládat také základy německé gramatiky.

Pokročilí - zopakujeme veškerou gramatiku - procvičování tří minulých časů, trpný rod atd. Konverzace, poslech, porozumění, popř. příprava témat na maturitní nebo jazykovou zkoušku - dle jednotlivých požadavků. Kurz je vhodný pro letošní maturanty.

Nabízíme přátelské a vlídné prostředí a příjemné metody výuky lekcí, vedených zkušenou lektorkou. Výukové materiály jsou v ceně kurzu.

Úhrada kurzovného se provádí při zápisu do kurzu, případně platbou převodem na účet v termínu zahájení kurzu. Při přerušení či předčasném ukončení kurzu student nemá nárok na vrácení kurzovného.


K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz