Němčina - začátečníci a mírně pokročilí, pokročilí

Výuka němčiny ve více úrovních v malých skupinkách v centru Akropolis

Zveme Vás na první ukázkovou lekci zdarma. Jen se nám prosím přihlaste a do poznámky uveďte: "den otevřených dveří".

Kurzy němčiny probíhají v malých skupinách 4-8 lidí v prostorách centra Akropolis na Staré Tenici.

Začátečníci - pro ty, kteří s němčinou začínají

Mírně pokročilí - pro všechny chronické začátečníky a mírně pokročilé

Těžištěm kurzu je konverzace - mluvení a porozumění hovoru. Během pětasedmdesátiminutových lekcí zvládnete běžnou komunikaci na témata používaná v nejčastějších životních situacích.
Součástí hodin je i práce s tištěným i psaným textem. Prakticky budete umět ovládat také základy německé gramatiky.

Pokročilí - zopakujeme veškerou gramatiku - procvičování tří minulých časů, trpný rod atd. Konverzace, poslech, porozumění, popř. příprava témat na maturitní nebo jazykovou zkoušku - dle jednotlivých požadavků. Kurz je vhodný pro letošní maturanty.

Nabízíme přátelské a vlídné prostředí a příjemné metody výuky lekcí, vedených zkušenou lektorkou. Výukové materiály jsou v ceně kurzu.

Úhrada kurzovného se provádí při zápisu do kurzu, případně platbou převodem na účet v termínu zahájení kurzu. Při přerušení či předčasném ukončení kurzu student nemá nárok na vrácení kurzovného.


Vypsané termíny

Němčina - začátečníci a mírně pokročilí
termín:
19.09.2019 - 12.12.2019
cena pro SČ:
3 900 Kč za 13 lekcí
cena běžná:
4 900 Kč za 13 lekcí
frekvence:
1 týdně ve čtvrtek. Lekce trvá od 17:00 do 18:15 hod. (75 min)
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
  • Základy německé gramatiky, čtení a porozumění jednoduchému textu, poslech. Jednoduchá konverzace v běžných životních situacích (rodina, nákupy, v restauraci, cestování - na nádraží, na letišti apod.). Absolventi zvládnou komunikaci v jednoduchých větách v přítomném čase. Dále budeme pokračovat ve skloňování + minulý čas (préteritum, perfektum). Rozšíření slovní zásoby, poslech, čtení, překlad textu. Konverzační témata - běžné životní situace, sport, kultura, internet apod. dle zájmu. Zveme Vás na první ukázkovou lekci zdarma. Jen se nám prosím přihlaste a do poznámky uveďte: "den otevřených dveří".
Němčina - pokročilí
termín:
19.09.2019 - 12.12.2019
cena pro SČ:
3 900 Kč za 13 lekcí
cena běžná:
4 900 Kč za 13 lekcí
frekvence:
1 týdně ve čtvrtek. Lekce trvá od 18:30 do 19:45 hod.(75 min)
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
  • Veškerá gramatika - procvičování tří minulých časů, trpný rod atd. Konverzace, poslech, porozumění, popř. příprava témat na maturitní nebo jazykovou zkoušku - dle jednotlivých požadavků. Zveme Vás na první ukázkovou lekci zdarma. Jen se nám prosím přihlaste a do poznámky uveďte: "den otevřených dveří".

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz