Mindfulness - cesta k duševní pohodě pro děti a rodiče

Kurz pro rodiče a děti 5 - 8 let v centru Akropolis

V osmihodinovém kurzu pro děti a rodiče se naučíme několik hravých způsobů, jak všímavost začlenit do svého života.

Významným benefitem mindfulness u dětí je lepší schopnost soustředění, vyšší empatie, schopnost rychleji se zklidnit a schopnost kontrolovat impulzivní chování. Kurz je vhodný pro děti s ADHD.

Mindfulness (všímavost) nám pomáhá najít klid v uspěchaném světě. Jedná se o významný koncept západní psychologie a psychoterapie, který vychází z buddhismu. Výzkumy opakovaně prokázaly pozitivní vliv mindfulness: Rozvíjení všímavosti pomáhá redukovat pocity úzkosti, deprese, nadměrnou únavu či nespavost, má pozitivní vliv na zvládání stresu a na psychické i fyzické zdraví. 

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny