Metodický den – inovativní metody práce s dětmi

smyslové zkušenosti a jejich význam v procesu učení a poznávání - pro pedagogy MŠ, vychovatele ŠD apod.


Připravili jsme pro vás jedinečné vzdělávací a zážitkové setkání pod názvem “Metodický den – inovativní metody práce v mateřských školách – smyslové zkušenosti a jejich význam v procesu učení a poznávání”. Setkání se uskuteční v termínu 20. října 2016 v prostorách Vzdělávacího, rodinného a dobrovolnického centra Akropolis na ulici Stará Tenice 1195 v Uherském Hradišti. Vstup je zdarma pro jednoho učitele z každé mateřské školy.

Program trvá od 9.00 do 12.30 hod


Metodický den vám přiblíží význam smyslového vnímání pro všestranný rozvoj schopností dětí. Ukáže vám jak mohou vést deficity v smyslovém vnímání k problémům v chování, k oslabení pozornosti nebo k dílčím deficitům poznávacích funkcí. Přiblíží vám možnosti využití multisenzorického prostředí (Snoezelen) pro rozvoj smyslového vnímání, relaxace a začlenění dětí se speciálními výchovně-vzdělávacími potřebami do kolektivu. Na setkání potkáte odborníky, kteří se tématu dlouhodobě věnují. Budete mít možnost zažít pobyt v multisenzorické místnosti a vyzkoušet si aktivity se senzorickými pomůckami.


Pro přihlášení prosím vyplňte tuto přihlášku a zašlete ji na heinzlova@3lobit.sk. V případě otázek nás můžete kontaktovat na uvedené mailové adrese nebo telefonicky na českém čísle +420 722 159 305.

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny