Metoda snoezelen

Snoezelen v rodinném centru AKROPOLIS v Uherském Hradišti.


..... aneb Snoezelen a jeho využití v každodenním životě

  • Snoezelen je multifunkční metoda, která je realizována v příjemném a upraveném prostředí pomocí světelných a zvukových prvků, vůní a hudby, pričemž jejím cílem je vyvolání smyslových pocitů.
  • Je to nový způsob trávení volného času dětí i dospělých a zároveň efektivní metoda na řešení různých civilizačních problémů spojených s poruchou chování u dětí již v předškolním věku, jako je hyperaktivita, nedostatečná schopnost soustředit se, strach - různé typy fobií, komunikační problémy apod.
  • Místo pro radost a setkávání, uspořádané prostředí, ve kterém jsou osloveny selektivně nebo najednou všechny smysly, místo odpočinku, relaxace, ale i aktivity, oslovení našich smyslů, klid, uspořádanost, útěk od okolních, často stresujících podnětů, uvolnění, kontakt, sounáležitost, potěšení, sdílení - a mnoho dalších - to jsou jen některé vyjmenované atributy účinku a dopadu Snoezelenu.
  • Metoda Snoezelen je založena na celostním a individuálním přístupu.
  • Metoda Snoezelen je stále více atraktivní i pro běžnou populaci. Odborníci potvrzují, že z ní dokážou benefitovat i zdravé děti a dospělí. Ty se mohou přenést do světa zvuků, světel a fantazie. Cílem projektu je zvýšení kvality života a rozvoj osobnosti dětí i dospělých.
  • Je určená nejen pro zdravou populaci, ale také pro osoby s vývojovými poruchami, s mentálním, tělesným postižením, s poruchou autistického spektra, poruchami chování a učení, s psychickými poruchami, traumatickým poraněním mozku, u lidí s demencí a u chronicky nemocných pacientů.
  • S metodou Snoezelen pracují odborníci z různych profesí, především rehabilitační a speciální pedagogové, psychologové a psychoterapeuti, zdravotní rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuti a vychovatelé.
  • Snoezelen terapie se uplatňuje v zařízeních škol, nemocnic, ústavů, domovů pro seniory, dětských domovů, a všude tam, kde chceme život sobě i jiným zkvalitnit.

10 + 1 důvodů proč Snoezelen
• Zlepšení individuálního smyslového vnímání
• Rozvoj kognitivních schopností a komunikace
• Rozvoj vnímání příčiny a následku
• Zlepšení koncentrace
• Zvětšení motivace a iniciativy
• Pozitivní dopad na edukaci a terapii
• Zlepšení vztahu mezi klientem a terapeutem / rodiči
• Snížení agresivity, sebe poškozování a násilného chování
• Zlepšení schopnosti relaxace a uvolnění
• Redukce stresu a stereotypního chování
• Zlepšení sociální interakce a integrace


Zveme vás do multisenzorických místností Snoezelen, které jsou v prostorách našeho centra AKROPOLIS v Uh.Hradišti.
V nabídce pro veřejnost, školky a školy máme tři multizenzorické místnosti:
Snoezelen bílá
Snoezelen tmavá / černá
Snoezelen interaktivní měkká
V současné době rozšiřujeme nabídku programů pro osoby se znevýhodněním - zdravotním, poruchy učení a chování ADHD, ADD, poruchy autistického spektra, problémy s komunikací v rodině, vztah rodič-dítě a pod., které z metody snoezelen těží nejvíce.
Multisenzorickou místnost SNOEZELEN podpořila Nadace Děti-kultura-sport, na programy pro rodiny se znevýhodněním a pro podporu komunikace v rodině přispívá MPSV a Město Uherské Hradiště.
Děkujeme.


Snoezelen v centru AKROPOLIS

Přímý odkaz na video ze serveru YouTube: Snoezelen v centru AKROPOLIS.


Přímý odkaz na video ze serveru YouTube: Prezentace Snoezelen v centru Akropolis.


K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny