Jde vaše dítě na novou školu?

10 tipů jak podpořit dítě při změně školyPŘECHOD NA STŘEDNÍ ŠKOLU, VÍCELETÉ GYMNÁZIUM ČI PŘESTUP NA ŠKOLU JINÉHO TYPU MŮŽE BÝT PRO DÍTĚ NÁROČNÉ.

ěti se musí vypořádat s často jiným stylem učení, s novým prostředím, předměty, učiteli, ale také s úplně novým kolektivem. Tyto změny jsou často pro děti velmi stresující. Jak můžete své dítě v tomto kroku 
co nejvíce podpořit?

1. ZAJISTĚTE, ABY JSTE MĚLI DOSTATEK INFORMACÍ O NOVÉ ŠKOLE – projděte si společně webové stránky školy, prohlédněte si plánek/mapu školy, projděte rozvrhy, aby jste věděli, jaké předměty děti čekají, jak to je ve škole se stravováním? Pokud má Vaše dítě nějaké speciální vzdělávací potřeby, kontaktujte pracovníka školy ještě před samotným nástupem do školy.

2. PODPOŘTE DÍTĚ K OSOBNÍ NÁVŠTĚVĚ NOVÉ ŠKOLY - pokud je to možné, zorganizujte návštěvu nové školy předem např. v rámci dnů otevřených dveří. Můžete se tak seznámit s prostředím školy.

3. PŘIPRAVTE SE – zajistěte všechny potřebné školní pomůcky a učebnice s předstihem.

4. POVÍDEJTE SI se svým dítětem. Zajímejte se o představy dítěte o nové škole. Vysvětlete, co může očekávat. 

5. EMOCE JSOU V POŘÁDKU 
Dítě se může těšit, ale také může prožívat velký strach. Ujišťujte dítě, že jeho pocity jsou normální - změna školy může být stresující a dítě může mít smíšené pocity. 

6. BUĎTE PRO SVÉ DÍTĚ OPOROU Nezlehčujte situaci. Nevytvářejte na dítě přílišný tlak. Zkuste se na své dítě naladit. Vnímejte jeho neverbální projevy. Buďte připraveni naslouchat, když se bude chtít podělit o zážitky či svěřit s emocemi. Vyjádřete důvěru ve schopnosti dítěte, ale buďte připraveni nabídnout pomocnou ruku.

7. DBEJTE NA PRAVIDELNÝ REŽIM 
Dostatek spánku, jídla i aktivního odpočinku ve formě zájmů a relaxace pomohou zvládnout náročnou situaci. Podpořte dítě ve vytvoření si plánu domácí přípravy.

8. PODPOŘTE DÍTĚ V KONTAKTU S KAMARÁDY (např. z předchozí školy, 
ze zájmových kroužků a pod.). Začlenění do nového kolektivu může nějakou dobu trvat a sdílení s kamarády přispěje k osobní pohodě.

9. ODEJTE DÍTĚTI ODVAHU ZAPOJIT SE do aktivit v nové škole (např. seznamovací akce). Dítě tak snáze naváže ve škole nové kontakty.

10. UDRŽUJTE BLÍZKÝ KONTAKT SE ŠKOLOU Na koho se v dané škole můžete v případě potíží Vy či Vaše dítě obrátit? Pokud v rámci sžívání se s novou školou vyvstanou nějaké pochybnosti, nebojte se školu kontaktovat. První volbou může být třídní učitel. Každá škola má také své školní poradenské pracoviště, které tvoří výchovný poradce, metodik prevence a dnes i často školní psycholog. 

Mějte na paměti, že proces adaptace je individuální a může trvat různě dlouho. Pokud se adaptace dlouhodobě nedaří či se vyskytne nějaký závažný problém, neváhejte vyhledat odbornou pomoc.

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny