Hrou k rozvoji děťátka

Program pro rodiče s dětmi od 2 do 12 měsíců


Význam a cíl programu:

Stimulace psychomotorického vývoje, rozvíjení správným způsobem a ve správné posloupnosti. Každá lekce je zaměřena na rozvoj přirozeně očekávaných dovedností dětí v daném věku, a to v předem stanovené oblasti. Mezi nejdůležitější patří rozumový a pohybový vývoj (poloha na zádech, souhry končetin s tělíčkem, poloha na bříšku), dále rozvoj sluchu, zraku, hmatu a řeči, ale také prohloubení empatie, sociální a emoční inteligence.

 • dozvíte se, jak s dítětem komunikovat
 • jak si smysluplně hrát v průběhu celého dne
 • jak jednoduše a nejlépe podpořit jeho všestranný vývoj
 • získáte informace o potřebách dítěte a možnostech jeho vývoje do 1 roku


Rozložení lekce:

 •  přivítání
 •  nácvik správné manipulace
 •  hlavní část zaměřená na nácvik dovedností ve stanovené oblasti
 •  relaxační část
 •  závěr – náměty na hry a cvičení domů


Lekce probíhají hravou, citlivou a nenásilnou formou za doprovodu básniček a písniček. Délka jednotlivé lekce je 45 minut, samotné cvičení s dětmi je 30 minut, 15 minut je prostor na dotazy, náměty na cvičení doma a podobně.

Platbu za tuto aktivitu uhradťe na účet Akropolis: Fio banka, a. s., Uherské Hradiště, č.ú. 2501077152/2010   a do poznámky uveďte prosím, za koho a za co platíte!


V současnosti můžeme kurz otevřít a Vy ho navštěvovat za těchto podmínek:

Ke Covid - 19 prosíme o doložení jedné z těchto variant potvrzení:

 1. PCR test starý max. 7 dní, nebo
 2. Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů, nebo
 3. Antigenní test - Nově bude od 1. 9. 2021 platit pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a splnění této podmínky je organizátorem takové pravidelné akce kontrolováno jedenkrát za 7 dní, nebo
 4. 14 dnů po druhé dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz)„Aktivity projektu Spolu a aktivně jsou podpořeny z dotačního programu Rodina."

Děkujeme za podporu.              

Vypsané termíny

Hrou k rozvoji děťátka 2 - 4 měsíce
termín:
11.10.2021 - 25.10.2021
cena pro SČ:
450,-Kč (3 lekce)
cena běžná:
550,-Kč (3 lekce)
frekvence:
pondělí od 8:45 do 9:30 hod.
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
Hrou k rozvoji děťátka 4 - 6 měsíce
termín:
11.10.2021 - 25.10.2021
cena pro SČ:
450,-Kč (3 lekce)
cena běžná:
550,-Kč (3 lekce)
frekvence:
pondělí od 9:45 do 10:30 hod.
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
Hrou k rozvoji děťátka 6 - 7 měsíce
termín:
11.10.2021 - 25.10.2021
cena pro SČ:
450,-Kč (3 lekce)
cena běžná:
550,-Kč (3 lekce)
frekvence:
pondělí od 11:00 do 11:45 hod.
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
Hrou k rozvoji děťátka 8 - 12 měsíce
termín:
11.10.2021 - 25.10.2021
cena pro SČ:
450,-Kč (3 lekce)
cena běžná:
550,-Kč (3 lekce)
frekvence:
pondělí od 12:00 do 12:45 hod.
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz