Hrou k rozvoji děťátka

Program pro rodiče s dětmi od 2 do 12 měsíců


Význam a cíl programu:

Stimulace psychomotorického vývoje, rozvíjení správným způsobem a ve správné posloupnosti. Každá lekce je zaměřena na rozvoj přirozeně očekávaných dovedností dětí v daném věku, a to v předem stanovené oblasti. Mezi nejdůležitější patří rozumový a pohybový vývoj (poloha na zádech, souhry končetin s tělíčkem, poloha na bříšku), dále rozvoj sluchu, zraku, hmatu a řeči, ale také prohloubení empatie, sociální a emoční inteligence.

  • dozvíte se, jak s dítětem komunikovat
  • jak si smysluplně hrát v průběhu celého dne
  • jak jednoduše a nejlépe podpořit jeho všestranný vývoj
  • získáte informace o potřebách dítěte a možnostech jeho vývoje do 1 roku


Rozložení lekce:

  •  přivítání
  •  nácvik správné manipulace
  •  hlavní část zaměřená na nácvik dovedností ve stanovené oblasti
  •  relaxační část
  •  závěr – náměty na hry a cvičení domů


Lekce probíhají hravou, citlivou a nenásilnou formou za doprovodu básniček a písniček. Délka jednotlivé lekce je 45 minut, samotné cvičení s dětmi je 30 minut, 15 minut je prostor na dotazy, náměty na cvičení doma a podobně.


Program pro rodiče s dětmi 14-24 měsíců (program 60 minut)

Význam a cíl programu:
Cvičení, hry a náměty na zpestření společných chvil s dítětem, které stimulují psychomotorický vývoj a upevňují vzájemnou citovou vazbu a porozumění.
- Setkávání dětí podobného věku
- Rozvíjení sociálních a komunikačních dovedností v menši skupině dětí
- Hry na rozvoj jemné a hrubé motoriky a řeči


Platbu za tuto aktivitu uhradťe na účet Akropolis: Fio banka, a. s., Uherské Hradiště, č.ú. 2501077152/2010   a do poznámky uveďte prosím, za koho a za co platíte!„Aktivity projektu Spolu a aktivně jsou podpořeny z dotačního programu Rodina."

Děkujeme za podporu.              

Vypsané termíny

Hrou k rozvoji děťátka 15 - 24 měsíců
termín:
06.04.2022 - 25.05.2022
cena pro SČ:
1200,- Kč (8. lekcí)
cena běžná:
1300,- Kč (8. lekcí)
frekvence:
středa od 11:15 do 13:00 hod.
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
Hrou k rozvoji děťátka 2 - 4 měsíce
termín:
11.04.2022 - 30.05.2022
cena pro SČ:
1050,- Kč (7. lekcí)
cena běžná:
1150,- Kč (7. lekcí)
frekvence:
pondělí od 9:00 do 9:45 hod.
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
Hrou k rozvoji děťátka 4 - 6 měsíců
termín:
11.04.2022 - 30.05.2022
cena pro SČ:
1050,- Kč (7. lekcí)
cena běžná:
1150,- Kč (7. lekcí)
frekvence:
pondělí od 10:00 do 10:45 hod.
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
Hrou k rozvoji děťátka 6 - 9 měsíce
termín:
11.04.2022 - 30.05.2022
cena pro SČ:
1050,- Kč (7. lekcí)
cena běžná:
1150,- Kč (7. lekcí)
frekvence:
pondělí od 11:00 do 11:45 hod.
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
Hrou k rozvoji děťátka 10 - 14 měsíců
termín:
11.04.2022 - 30.05.2022
cena pro SČ:
1050,- Kč (7. lekcí)
cena běžná:
1150,- Kč (7. lekcí)
frekvence:
pondělí od 12:15 do 13:00 hod.
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010

 

Soubor PDF: není dostupný

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz