Francouzská konverzace pro školáky 10 - 12 let

Konverzace pro děti v centru Akropolis s Lise

Tuto aktivitu již nenabízíme.
Lektor: Kerboriou Lise

Bude jedním ze světových jazyků, kterými bude vaše dítě vládnout, francouzština?

Ať už se do studia tohoto krásného jazyka vaše dítě pustilo na druhém stupni základní školy nebo na víceletém gymnáziu, nebo se francouzštině chce začít věnovat samo, určitě uvítá možnost cvičit se v poslechu i mluveném projevu s rodilou mluvčí  v klidné a přátelské atmosféře odpoledního kroužku.

Vždyť právě na zlepšování komunikačních dovedností, na aktivní používání naučené slovní zásoby a gramatiky nebývá ve škole dost času.

A kdo jiný než rodilá mluvčí by dětem lépe představil život a kulturu své země? Setkávání s našimi lektory v hodinách konverzace dětem otevře nové obzory.

Na konverzace je nutné si zakoupit permanentku v hodnotě 400,-Kč, která Vás opravňuje ke vstupu na 5 konverzačních lekcí (délka lekce 60 minut). Tato permanentka má platnost 2 měsíce.

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny