Dětský průvodce rozvodem

pomoc pro děti od 6 do 12 let procházející těžkým obdobím rozchodu rodičů


Kurz je pro děti které mohou rozvod, rozchod roičů zvládnout mnohem lépe s pomocí dalších kamarádů, kteří společně proživají velmi podobné příběhy a emoce. Pokud dětí pochopí co se kolem nich děje mnohem snáze mohou změnu příjmout.

více najdete na: https://www.detskypruvodcerozvodem.cz/index.php?show=lektor&ID=1

Lektorky průvodce jsou:

Tereza 

V roce 2019 absolvovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého obor Psychologie (magisterské studium). Od roku 2015 pracuje jako lektor primární prevence v  P–centru, kde zároveň působí od ledna 2017 jako vedoucí socioterapeutickýIch Klubů pro děti s poruchami chování mladšího školního věku.

 Od roku 2018 působí také jako krizový intervent na Lince důvěry Olomouc, kde současně spolupracuje s InternetPoradnou v sekci internetového poradenství. V roce 2016 absolvovala kurz Kompletní krizové intervence (160 hodin). Od září 2018 je účastníkem pětiletého psychoterapeutického výcviku v Kognitivně behaviorální terapii

a

Martina

Absolventka  Pedagogické fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor speciální pedagogika – dramaterapie (magisterské studium).V roce 2009 absolvovala psychosociální výcvik (40 výukových hodin) a v roce 2014 seminář týkající se Efektivní komunikace a rodinné diagnostiky pro sociálně právní pracovníky (64 výukových hodin).

Martina působila v divadelním spolku DIVADLA MY, kde pracovala s osobami s mentálním postižením a kombinovanými vadami za pomoci tzv. teatroterapie. V DIVADLE MY se podílela na přípravě divadelních představení a provázení studentů odbornou praxí.

Od září 2007 do května 2010 působila v Centru sociální služeb KLÍČ na pozici sociální pracovník. V roce 2010 byla zaměstnaná jako učitelka v mateřské školce v Týně nad Bečvou. Do roku 2015 působila na Magistrátu města Olomouce, jako kurátor pro děti a mládež a aktuálně pracuje jako vychovatelka v Dětském domově.

Martina od roku 2012 patří do týmu lektorů Dětského průvodce světem rozvodu, jako dramaterapeut.Přihláška na aktivitu Dětský průvodce rozvodem
v termínu 19.03.2020 - 04.06.2020

Dětský průvodce rozvodem
19.03.2020 - 04.06.2020
cena: zdarma
frekvence: 1 týdně ve čtrtek. Lekce trvá od 15:00 do 16:30 hod. l
hlídání dětí: Bez hlídání
Začátek kurz se bude ještě upřesňovat dle skupiny.

Přihlašovací formulář
Vyplňte prosím vaše nacionále.

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz