Asistovaný kontakt

Asistovaná setkání rodiče s dítětem v rámci pověření SPOD

Tuto aktivitu již nenabízíme.

Asistovaný kontakt je podporované setkávání rodičů s dětmi  za přítomnosti odborného pracovníka. Jedná se o opětovné navázání a postupné upevňování vztahu mezi dítětem a rodičem, nebo jiným příbuzným, u kterého dítě nežije. Cílem asistovaného kontaktu je, aby postupně a nenásilně vyústil v setkání bez potřebné  asistence.


Důležitým předpokladem asistovaného kontaktu, při  kterém  má  dojít  ke zlepšení vztahu, je ovšem ochota a spolupráce obou rodičů dítěte.


O kontakt může požádat buď jeden z rodičů, oba rodiče (zákonní zástupci dítěte), nebo OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí).


Asistovaný kontakt zprostředkováváme i pro dětí žijících v náhradní rodině (pěstounské péči) se svými biologickými rodiči (popř. také s ostatními členy biologické rodiny).


Jak nás můžete kontaktovat?

1. telefonicky  608 851 095

2. přihláškou (budeme Vás kontaktovat)


Děkujeme za podporu:

„Aktivity projektu Spolu a aktivně jsou
podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV."

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny