Anglické konverzace se zahraniční lektorkou

Anglické konverzace se zahraniční lektorkou Mariy Sidorovou pro děti, mládež i dospělé v centru AKROPOLIS v Uherském Hradišti

Tuto aktivitu již nenabízíme.

- Potřebujete se rozmluvit a oživit si zapomenutá slovíčka?
- Chcete si vyzkoušet naučená slovíčka a gramatiku v praxi?
- Chcete se procvičovat v běžných komunikačních situacích?


Toto a ještě více Vás čeká v konverzačních lekcích se Marií, která působi v centru Akropolis. Materiály i témata jednotlivých lekcí připravuje lektorka dle Vašeho zájmu a potřeb.


Na konverzace je nutné si zakoupit permanentku v hodnotě 400,-Kč, která Vás opravňuje ke vstupu na 5 konverzačních lekcí (délka lekce 90 minut). Tato permanetka má platnost 2 měsíce.
K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz