Aerobik Maloši 5 - 7 let

Aerobik Maloši 5 - 7 let v Akropolis

Tuto aktivitu již nenabízíme.

 

Zveme Vás na týden otevřených dveří ve dnech 16. - 20. září 2019.

Můžete se podívat, co všechno Vaše dítě čeká a jakým směrem je kroužek zaměřen.


Přemýšlíte o tom jakou sportovní aktivitu mají navštěvovat Vaše děti?

Jsou pohybově nadané a mají rády hudbu?

Chtěly by se dál věnovat závodnímu aerobiku?


* Aerobik pro děti Maloši přípravka je ideální k tomu, aby si to vyzkoušely, jak to funguje v praxi!

-naučí se ovládat svoje tělo, rozvíjet hudební cítění a hlavně najdou spoustu dobrých kamarádů.
-lekce jsou zaměřeny na klasický aerobik a zároveň zde děti mohou formou her posilovat a rozvíjet svoji kondici.
-nezapomíná se ani na protažení, tak aby se Vaše dítě rozvíjelo rovnoměrně.

  • Aerobik Maloši 5 -7 let - středa od 16.00 - 17.00 hodin (1x týdně 1100,-/pololetí, 2200,-/ celý školní rok) - malý zrcadlový sál, nebo vestibul v Akropolis

Lektorky: Gabriela Chybíková, Veronika Lukašíková a Tereza Maňková

V případě dotazů mě kontaktujte michala.breznicka@akropolis-uh.cz

- v tomto věku začínáme zapojovat do pohybových sestav základní prvky aerobiku,  které zařazujeme do jednotlivých lekcí a postupně zvyšujeme jejich úroveň
- jde nám o kondiční přípravu dětí na pohybovou činnost, postupné začleňování dětí do kolektivu, seznamování se s hudbou a dalšími prvky dětského aerobiku, postupně k dráze závodního aerobiku
- délka lekce by se měla pohybovat v délce asi 45 - 60 min, pak už je obtížnější u dětí udržet jejich záměrnou pozornost                                                                                            - určujeme a dodržujeme s dětmi pitný režim, disciplínu hodiny
- využíváme především názornou ukázku při učení jednotlivých pohybů či poloh
- u dětí toho věku není ještě dostatečně vyvinuta přesnost pohybu, snažíme se to přecházet, děti netrápíme
- postupně zapojujeme mixovanou hudbu právě kvůli jejímu pravidelnému tempu a „osmičkovému" řazení
- rychlost hudby by se měla pohybovat průměrně kolem 132 BPM, ale pro zpestření hodiny je možné zvolit při různých činnostech i hudbu rychlejší či pomalejší                  -začínáme učit děti anglickému názvosloví a neverbální komunikaci, která se u aerobiku používá            
- formou hry nebo motivačního názvosloví zařazujeme v každé lekci cviky na posílení a protažení svalů, abychom postupně budovali správný stereotyp držení těla
- proto zařazujeme především cviky na posílení mezilopatkového a břišního svalstva, která působí na svalový korzet udržující správné postavení páteře
- učíme dětí správnému dýchání při cvičení, především v polohách při posilování a protahování svalstva                                                                                                         -součástí této aktivity jsou i společné akce jako Vánoční veřejná vystoupení, závěrečné vystoupení dětí na konci školního roku s programem či vystoupení na společenských akcích

V době jarních, letních a zimních prázdnin a státních svátků se kurz nekoná, lekce v těchto termínech nejsou započítávány do kurzovného. V době podzimních, pololetních i velikonočních prázdnin se kurzy konají !!! V případě nemoci lektorky jsou hodiny nahrazeny.                                                                                                               

Platbu za tuto aktivitu můžete uhradit na účet Akropolis:  Fio banka, a.s. Uherské Hradiště, č.ú.:  2501077152/2010 a do poznámky uveďte prosím jméno dítěte a název kroužek platíte!


K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz