O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Kutálková Iva

Kutálková Iva

Vždy jsem směřovala k humanitním oborům, jako střední školu jsem zvolila obor všeobecná sestra. Poté jsem vystudovala obor sociálně-pedagogický na VOŠ. Po úspěšném absolutoriu jsem se vyprofilovala a směřovala k práci s dětmi. Rozhodla jsem se pro studium speciální pedagogiky se zaměřením na raný věk. Tehdy nově zavedený obor na UP Olomouc obsahoval studium všech pedií, věnoval se všem stránkám osobnosti dítěte raného věku, tedy od 0-7 let. Nedílnou součástí vzdělávání byla práce s rodinou, rodičem, sourozencem. V rámci studia jsem absolvovala kurz bazální stimulace modul I.

Rodič je největší partner. Je s dítětem nejvíce, nejlépe jej zná, je na něj napojen. V praxi jsem se věnovala problematice – neumím/nemohu s mým dítětem být /pracovat. Rodiče dítěte se specifickými potřebami dobře znají, že jeden odborník zdaleka nemůže pokrýt potřeby jejich dítěte a opět je rodič ten článek, který celek spojuje a pracuje na rozvoji svého dítěte. Raný věk je období vštěpování, nikdy jindy už v takové míře neovlivníme rozvoj všech stránek osobnosti, jako právě tehdy.

Před RD jsem pracovala ve speciální soukromé MŠ s dětmi s PAS, DMO, poruchy komunikačních schopností, ADD a ADHD. Součást péče bylo vzdělávání dětí s těžšími, kombinovanými formami postižení, nastavování komunikačních cest a možností. Do péče spadaly i děti se zrakovým a sluchovým znevýhodněním. Vedla jsem program bazální stimulace, pohybové aktivity, výtvarné a manipulační činnosti, rozvoj grafomotoriky, hry, aktivity spojené s pobytem venku, plánování rozvoje komunikačních dovedností dle schopností a možností dítěte aj. Na to vše bych ráda navázala i v centru Akropolis.

Pracuji s potenciálem dítěte, osobností rodičů a možnostmi rodiny.

 

Motto:  Per aspera ad astra (Přes překážky ke hvězdám).


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis