O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Krausová Veronika

Krausová Veronika

Jsem psycholožka a psychoterapeutka ve výcviku.

V centru Akropolis se aktuálně věnuji převážně psychologickému poradenství a psychoterapeutickému provázení dospívajících (od cca 13 let výše) a dospělých.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a speciální pedagogiku na VOŠ v Litomyšli. Jsem v dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku Katatymně imaginativní psychoterapie, absolvovala jsem výcvik v komplexní krizové intervenci a řadu dalších kratších kursů zaměřených na práci s dětmi i dospělými.

Mimo Akropolis dlouhodobě pracuji v pedagogicko-psychologické poradně s dětmi, dospívajícími a studujícími dospělými a aktuálně se věnuji také své soukromé praxi. Zkušenost mám rovněž s poskytováním krizové intervence lidem ohroženým ztrátou základních životních jistot či s prací s lidmi s mentálním a tělesným postižením.

 

Více o mně a mém způsobu práce si můžete přečíst na mém webu: www.veronikakrausova.cz.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis