O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Ježek Martin

Ježek Martin

Jsem právník, ale ne takový, jaké si zřejmě běžně představujete. Nemluvím složitě a už vůbec ne spisovně, zásadně necituji paragrafy a nemám rád obleky. Většinu své profesní kariéry jsem se snažil pomáhat lidem a v posledních letech především rodinám s dětmi, ohroženým nejrůznějšími vlivy a faktory. Ve velmi nešťastných, mnohdy vyhrocených a obtížně řešitelných situacích. Jinak řečeno, jsem právní specialista na krizové situace rodin a dětí.

Nezajímá mne však pouze právo. Snažím se získávat znalosti z oblasti sociální práce, psychologie, psychiatrie i pedagogiky a mám podrobný přehled o zdravotním, sociálním a školském systému. A jsem i kouč. Své klienty se snažím provádět na cestě jejich sebepoznávání a překonávání nejrůznějších překážek. Koučink mě baví a naplňuje mnohem více, než úmorné právní kličkování, a přirostl mi k srdci.

Možná proto, že jsem netypický právník a k tomu kouč jsem prošel výcvikem v mediaci, která mne hned zaujala. Vím, jak dlouhé, náročné a nákladné mohou být spory rodičů o děti, o majetek, o křivdy a nespravedlnosti, které si s sebou z partnerství nesou. Mám velmi přesnou představu o soudních řízeních, které takové spory provázejí. A moc dobře vím, že tyto spory nekončí spokojeností většinou ani jedné ze stran. Natož potom dětí, o které v nich jde. Proto mne mediace velmi oslovila. Svým přístupem, svojí jednoduchostí a efektivností. A jako koučovi se mi moc líbí, že nabízí rodičům mít výsledek jen a pouze ve svých rukách. Jaká to příležitost! Zkusíte se jí společně se mnou chopit?


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis