O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Pavlíčková Jaroslava

Pavlíčková Jaroslava

Mám za sebou studium Pedagogiky - sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci a rigorózní zkoušku z oboru Sociální pedagogiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Jsem absolventkou dlouhodobého psychoterapeutického výcviku PCA, který využívám při práci s jednotlivci a rodinou. V současné době jsem frekventantkou výcviku v systemické supervizi a koučování v Praze. V praxi se dlouhodobě věnuji práci s dětmi se sociálním znevýhodněním a terénní práci s rodinami v obtížných životních situacích. Působila jsem jako lektor rodičovských skupin programu Dobrý začátek ve spolupráci s prof. Judy Hutchings (Bangor University, VB) a Scholou Empirica (Praha).

Aktuálně jsem iniciátorkou a realizátorkou pilotáže Sociálně pedagogické poradny ve Zlíně v projektu IKAP II, cílem které je propojovat školní a sociální práci v praxi, a také autorkou několika odborných článků.

Život chápu, jako cestu, na které má všechno, co se stane svůj smysl. Někdy nám je na této cestě těžko, proto potřebujeme pomoc, podporu. Mediace není všelék na všechny spory, ale věřím, že je to efektivní proces na mnohé z nich, pokud naleznete potenciál ve vzájemné domluvě.

„Mým cílem je, abych Vám službu naplnila především vcítěním, porozuměním a plynulým proudem mezi mnou a Vámi.“


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis