O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídili heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME, které se změnilo do současného: PODPORA - PÉČE - OSVĚTA.

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Krajčová Jarmila

Krajčová Jarmila

Nejprve jsem vystudovala Pedagogickou fakultu UK, nicméně můj zájem o lidskou duši mě dále zavedl na Fakultu sociálních studií MU, kde jsem absolvovala v oboru Psychoterapeutická studia.

V roce 2011 jsem dokončila psychoterapeutický výcvik v Satiterapii. Profesně jsem se věnovala pedagogické činnosti v SVČ Lužánky v Brně, telefonické krizové intervenci na Modré lince – lince důvěry (nejen) pro děti a mládež, práci s lidmi s psychotickým onemocněním v Luise v Uh. Brodě, a 7 let ambulantní léčbě závislostí ve Společnosti Podané ruce ve Zlíně a Uh. Hradišti.

V současné době pracuji s klienty v soukromé praxi a v centru Akropolis, věnuji se také vedení supervizí. S klienty se vydávám na objevnou cestu jejich prožíváním a myšlením, porozumění tomu, co se v nich děje a přijetí skutečnosti, dále pak hledání nových možností změn v životě.

„Někdy je zastavit se to nejdůležitější, co můžeme udělat.“


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis