Jednorázové kurzy 22.10. jsou pro děti ve věku:

  • 2-4 měsíce
  • 5-7 měsíců
  • 8-12 měsíců

Ke kurzu:

Stimulace psychomotorického vývoje, rozvíjení správným způsobem a ve správné posloupnosti. Kurzy jsou zaměřeny na rozvoj přirozeně očekávaných dovedností dětí v daném věku, a to v předem stanovené oblasti. Mezi nejdůležitější patří rozumový a pohybový vývoj (poloha na zádech, souhry končetin s tělíčkem, poloha na bříšku), dále rozvoj sluchu, zraku, hmatu a řeči, ale také prohloubení empatie, sociální a emoční inteligence.

  • dozvíte se, jak s dítětem komunikovat
  • jak si smysluplně hrát v průběhu celého dne
  • jak jednoduše a nejlépe podpořit jeho všestranný vývoj
  • získáte informace o potřebách dítěte a možnostech jeho vývoje do 1 rok

Přihlášky