PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS 2 BESEDY O ŽIVOTE S HRANIČNÍ PORUCHOU OSOBNOSTI (HPO). 

Zuzka, která s touhle poruchou žije a bojuje za destigmatizaci, se s Vámi podělí o své osobní zkušenosti.

O hraniční poruše osobnosti se často mluví jako o „rakovině duše“. Projevuje se velkou nestabilitou emocí a nálad, vztahů a chování. Vlastní sebeobraz a cíle se můžou měnit z hodiny na hodinu, což přináší pocit ztracenosti v sobě samém. Lidé s HPO trpí extrémní citlivostí vůči různým vjemům. I malé podměty můžou způsobit velkou emociální odezvu, která je pro okolí jen těžko pochopitelná.

20. 6. BESEDA SE ZUZKOU I. - pro blízké okolí osob s hraniční poruchou osobnosti

Na této besedě se budeme věnovat tématům jako je porozumění mechanismů této poruchy, možné způsoby podpory a komunikace. Bude zde samozřejmě prostor pro Vaše otázky a sdílení zkušeností. ►►VÍCE INFORMACÍ  

22. 6. BESEDA SE ZUZKOU II. - pro osoby s hraniční poruchou osobnosti, sdílení zkušeností

Na tomto setkání budeme mít příležitost sdílet své zkušenosti a popovídat si o boji s touto poruchou. Zuzka může poskytnout informace a rady vycházející z vlastních prožitků, jak se vyrovnávat s HPO a s tím jak se na Vás dívá okolí. ►►VÍCE INFORMACÍ