Akropolis jako vysílající i přijímající organizace již dlouhá léta uskutečňuje projekt pro mladé lidi v rámci výzvy Evropského Sboru Solidarity. Díky tomuto projektu mohou mladí lidé z různých zemí vycestovat a strávit svou dobrovolnickou činnost v zahraničí.

U nás v centru je aktuálně 5 dobrovolníků ze Španělska, Ázerbájdžánu a Turecka. Budou u nás celý rok a primárně vypomáhají v našich dvou miniškolkách a postupně dle jejich zájmů je zařazujeme do kroužků, jako výpomoc k lektorovi, nabízíme konverzace pro veřejnost v jejich rodném jazyce a v angličtině. Dále se zapojují do jednorázových akcí centra, asistují při letních táborech, pomáhají s administrativou...

 Pro nás jsou obrovským přínosem nejen v komunikaci v cizím jazyce, ale i v poznávání mnohdy zcela odlišné kultury.

 A jak se stát dobrovolníkem ? ODKAZ ZDE