Vím, co umím?

před 6 roky, 28.5.2018 Postřehy z mezinárodní konference o kariérovém vzdělávání

Vím, co umím? To je základní otázka, kterou si kladl tým projektu Kaleidoskop kompetencí. Cílem mezinárodního projektu, na kterém spolupracovaly organizace z Rakouska (Migrare), Slovenska (Miesto pod Slnkom) a České republiky (Genderové informační centrum Nora, centrum Akropolis), byl vývoj metody, která mapuje kompetence.


Kaleidoskop je kouzelná věc: díváme-li se do něj, obraz se neustále mění. Při každém pohledu se krystalky uvnitř přeskupí. Obraz není nikdy totožný. Člověk je kaleidoskopu podobný. Každý máme jedinečnou sestavu kompetencí, které jsme nabyli v různých situacích. Pomocí kaleidoskopu je chceme zviditelnit a zpřístupnit, aby byly užitečné pro profesní rozvoj a pomáhaly nalézt životní cestu.“ stojí v brožuře, která provází celým projektem a ukazuje jednotlivé kroky a postupy, jak se metoda vyvíjela.


Konkrétně jde o návod, jak můžeme využít sami sebe a nalézt tak vlastní jedinečnost, což je na neustále se měnícím dynamickém trhu práce stále složitější. Metoda také dodává sebevědomí a pomáhá při sebeuvědomění lidem, kteří se ocitli na delší dobu mimo pracovní život nebo trpí sociálním vyloučením.


Na závěrečné konferenci zazněly rozmanité příspěvky k tématu. Například s norským lektorem Peterem Plantem si přibližně 100 účastníků v publiku o kompetencích zazpívalo. Peter zdůraznil, že kompetence nejsou jen to, co nastudujeme ve škole, ale také to, co získáváme praxí, tím, že jsme součástí nějakého celku, že se někým stáváme, kompetence si prakticky rozšiřujeme každou životní zkušeností. Kompetence jsou také do určité míry ovlivňovány vnímáním ženské a mužské role a tyto role se v informační společnosti, v porovnání s minulostí, postupně proměňují.


Velký potlesk sklidil také příspěvek o tom, jak se posouvají potřeby lidí ve vztahu k práci od odborníka z personální agentury LMC Tomáše Ervína Dombrovského. Podle výzkumu, který LMC realizovala, patří k hlavním příčinám nespokojenosti a frustrace v zaměstnání nespravedlivé odměňování a nedůvěra vedení k zaměstnancům (například k jejich výkonům při možnosti práce z domu). K pozitivní motivaci naopak přispívá, pokud zaměstnanci vědí, proč jsou na dané pracovní místo přijímáni spolu s vysvětlením, co mají dělat a proč. Umět vysvětlit, jak se člověk může v práci uplatnit a k čemu přispěje, je relativně jednoduchá věc, kterou však velká část zaměstnavatelů nevyužívá. „Práce by měla alespoň částečně ladit s přáním, co by pracovník chtěl v životě dělat a měla by mu dávat pocit smysluplnosti,“ uzavřel svůj příspěvek pan Dombrovský. A právě tomu napomáhají nástroje mapování kompetencí.


Metodika nového způsobu mapování kompetencí, vyvinutá v projektu Kaleidoskop kompetencí, bude použita mnohem univerzálněji také u nás v Akropolis už na podzim tohoto roku.


Fotogalerii z konference od Venduly Kučerové najdete zde.


ZV