Vzhledem k nastávajícím podzimním prázdninám Vám přípomíname, že 26.-28.10. neprobíhají kroužky pro rodiče s dětmi a dětské kroužky.
Kurzy pro dospělé probíhají beze změny.