Jak zlepšit dětskou pozornost?

před 8 roky, 9.11.2016 Pár praktických rad

Téměř každý pedagog a nejeden rodič hledá způsoby, jak docílit toho, aby se děti lépe soustředily. Udržet dětskou pozornost je totiž stále větší oříšek. I běžné věci jako správně vypracovaný úkol nebo pečlivě nachystané pomůcky, které by za plné koncentrace zvládly během pár minut, dětem zabírají stále více času. Roztržitost při výuce je na denním pořádku. Ve třídě, v družině, v zájmových kroužcích, při práci na domácích úkolech. Svým způsobem se není čemu divit.Rušné prostředí, hlučný kolektiv, elektronické hračky, přemíra rozmanitých vjemů z okolního prostředí. To všechno pozornost odvádí a rozptyluje je.

ZKUSTE SE ZAMĚŘIT NA ZLEPŠENÍ POZORNOSTI KOMPLEXNĚ

Děti jsou zahlceny množstvím podnětů a informací. Jejich mozek tak vjemy z okolí zpracovává déle a tím pádem také déle trvá, než jim děti plně porozumí a jsou schopny na ně reagovat.

Jednou z možností, jak zlepšovat pozornost je metoda snoezelen.

Jedná se o speciálně upravené prostředí, kde jsou smyslové podněty cíleně vybírány a dětský mozek tak okolní vjemy lépe zpracovává. Nedostatečné zpracování okolních vjemů totiž za problémy s pozorností stojí především. V prostředí, ve kterém mozek není přetížen se dítě snadno uklidní, cítí se příjemně a lépe pracuje.

Efekt metody snoezelen spočívá v kombinaci vhodně upraveného prostředí s podpůrnýmístupem. Pokud jsme zvyklí spíše napomínat a vytýkat nedostatky, špatně se to odrazí na sebejistotě a sebevědomí dětí a nabourává to jejich psychiku. Způsob komunikace, který podporuje pozitivní stránky dítěte je nezbytný pro jeho zklidnění a vede k úspěšnému dokončení úkolu. Uvědomění si dílčích úspěchů hraje při zlepšování pozornosti důležitou roli.

Poruchy pozornosti můžeme tedy redukovat kombinací vhodného prostředím s podpůrným přístupem. Jakým způsobem metoda snoezelen funguje v praxi se můžete seznámit v centru Akropolis na zážitkových programech pro jednotlivce, skupinky i školní kolektivy, tak i prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích kurzů. Součástí jsou vždy i zážitkové workshopy pro pedagogy, které doplňují teoretickou část.

Kurz probíhá pod vedením lektorky Mgr. Dagmar Mega, která se dlouhodobě specializuje na metodu snoezelen a rozvoj kognitivních funkcí. Dagmar má v této oblasti také zkušenosti a odborná školení ze zahraničí a to  ze zemí, kde je metoda snoezelen běžnou součástí výuky. Nejbližší kurz se koná v multisenzorických místnostech centra Akropolis už 24.listopadu.

http://www.akropolis-uh.cz/kurzy-snoezelen-multisenzoricke-prostredi-a-aktivity-v-nem

PROSTŘEDÍ OVLIVŇUJE NAŠE CHOVÁNÍ I TO, JAK FUNGUJEME

Vnímáte někdy v jakém prostředí vaše děti tráví svůj čas, ať už ve škole nebo doma? Všímáte si, jaké prvky jej vytváří?

Když se na to zaměříte, uvědomíte si, že některé působí rušivě, jiné jsou naopak nápomocné a také uvidíte, že některé prvky v dětském prostředí jsou nezbytně nutné a jiné naopak nadbytečné. Upravit si své prostředí, ve kterém trávíme čas, je předpokladem pro lepší smyslové vnímání i zlepšení dalších funkcí mozku jako je paměť a pozornost. To, jak bude prostředí vypadat si můžete cíleně zvolit.

Není zapotřebí mít přizpůsobenu celou místnost, ve třídě stačí třeba jen malý koutek nebo správný výběr podpůrných pomůcek. Dítě, na které dolehne okolní tlak si tak do koutku může vstoupit, poslechnout si hudbu, zapojit hmat i zrak, relaxovat a pokračovat ve výuce nebo jiném programu. Nevhodné prostředí, pobyt u televize nebo počítače totiž k relaxaci ani uklidnění nepřispívají. Naopak vhodně a efektivně uspořádané prostředí ulevuje psychice a napomáhá koncentraci. Na tvorbu prostředí je zaměřen druhý akreditovaný kurz „tvorba multisenzorického prostředí snoezelen“.

Na oba kurzy je nutné se předem přihlásit zde


Zuzana Vandame


Foto: https://www.google.cz/search?q=child+attention+picture&client=ubuntu&hs=RgC&channel=fs&tbm